MOERDIJK - In het havengebied van Moerdijk is donderdagmiddag en -avond 13 juni een grote verkeers- en transportcontrole gehouden. Bij diverse voertuigen zijn overtredingen en misstanden geconstateerd. Bij iedere gecontroleerde bestuurder is een alcohol- en drugstest afgenomen.

De controle is uitgevoerd door de Zeehavenpolitie Zeeland – West-Brabant, samen met diverse andere politieteams, de Douane, De Dienst Wegverkeer (RDW) en het team autoheffingen van de Belastingdienst. In totaal zijn 46 voertuigen uitgebreid gecontroleerd.

Resultaten politie

Twee bestuurders reden onder invloed van alcohol en/of drugs. Een van hen bleek geen rijbewijs te hebben en had ook nog meer dan vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben gedronken.

De andere bestuurder reed onder invloed van drugs. Tegen beide verdachten zal proces-verbaal worden opgemaakt voor de feiten. Verder schreef de politie in totaal 18 bekeuringen voor onder meer het rijden zonder rijbewijs, het rijden met een mobiele telefoon in de hand, gladde banden, uitstekende scherpe delen, niet-gezekerde lading en diverse technische gebreken bij vrachtwagens. Bij een oplegger van een vrachtwagen- combinatie werden zoveel technische gebreken geconstateerd, dat de oplegger niet meer verder mocht rijden.

Bevindingen team Autoheffingen

Het team autoheffingen van de Belastingdienst legde 10 keer een proces-verbaal op. Dit was 6x voor het ontbreken van een Eurovignet en daarnaast 4x in verband met het rijden in een voertuig met buitenlands kenteken terwijl de eigenaar in Nederland ingeschreven staat.

Ondermijnende criminaliteit

Naast het aanpakken van overtredingen en misstanden was de controle ook gericht op het verzamelen van informatie over ondermijnende criminaliteit. Als overheid werken we intensief samen om ondermijning in de havens aan te pakken