BREDA - Een man uit Breda beet op Koningsdag een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in zijn wang. In de zaak legde de rechtbank donderdag een gevangenisstraf van twee weken en een taakstraf op. Die straf is naar het oordeel van het OM veel te laag en daarom wordt hoger beroep ingesteld.

De opgelegde straf staat volgens het OM niet in verhouding tot het gepleegde feit, dat duidelijk op beeld werd vastgelegd. De officier van justitie liet in haar requisitoir de ernst van het geweld doorklinken en stelde dat de verdachte zich ‘als een beest’ gedragen had. Gelet op de ernst van het feit werd een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan twee voorwaardelijk geëist. De opgelegde straf wijkt daar naar het oordeel van het OM teveel vanaf.

De-escalerend

Hoewel de rechtbank het feit bewezen acht, werd geoordeeld dat het slachtoffer en zijn collega anders hadden kunnen handelen door de-escalerend op te treden. Het OM kan zich niet vinden in die stelling. Het is volgens de officier van justitie volledig aan de verdachten te wijten dat de situatie uit de hand liep.

Publieke taak

Agressie en geweld naar medewerkers met een publieke zijn onacceptabel. Het OM hanteert daarom een fors hogere hogere strafeis in geval van agressie en geweld tegen personen met een publieke taak en andere functionarissen die werkzaam zijn in het publieke domein.