BREDA - Op woensdag 8 december werden verschillende opslaglocaties gecontroleerd in Breda, Etten-Leur, Drimmelen en Oosterhout. Deze controles werden uitgevoerd door gemeenten, politie en Douane. In totaal werden er 540 boxen gecontroleerd met behulp van onder meer speurhonden.


Resultaten

100 Boxen werden gecontroleerd in de gemeenten Etten-Leur. In Oosterhout waren dit er 215 en in Breda werden 225 boxen aan controle onderworpen. In Drimmelen werden vanwege bijzonderheden twee bedrijfspanden bezocht.

In Breda werden 38 cilinders met lachgas in beslag genomen. In een andere box in Breda werden hennep gerelateerde goederen gevonden die ook in beslag genomen zijn. De controles waren mede gericht op het traceren van opslag voor vuurwerk, dit werd niet gevonden.

Eigenaren weten vaak niet waarvoor hun opslag gebruikt wordt
Gemeenten constateren regelmatig dat opslaglocaties anders in gebruik zijn dan bedoeld of het bestemmingplan toelaat. In sommige gevallen leidt dit tot gevaarlijke situaties. Niet alleen voor de gebruiker of verhuurder van de locatie, maar ook voor omwonenden. Denk hierbij aan brandgevaar, overlast door verkeerd of ander gebruik, en aantasting van de gezondheid.

Verhuurders weerbaar maken
De gezamenlijke acties hebben een dubbel doel. Aan de ene kant het ontdekken en beëindigen van criminele activiteiten en aan de andere kant het weerbaar maken van verhuurders. Pandeigenaren krijgen tijdens deze acties tips over bijvoorbeeld het opstellen van een goed huurcontract. Ook worden ze erop gewezen dat betalingen altijd via de bank moeten verlopen en dat geen zaken gedaan kunnen worden zonder dat huurders ID-bewijzen hebben overlegd. Daarnaast krijgen verhuurders ook tips over het treffen van extra maatregelen, zoals het plaatsen van camera’s op afgesloten terreinen, gebruik van een toegangspoort met registratie en het aanbrengen van goede verlichting. Tot slot worden verhuurders geïnformeerd over de mogelijkheden voor het melden van vermoedens van overtredingen of crimineel gebruik van locaties.


Aanpakken en tegengaan van criminele activiteiten is een taak van ons allemaal
Georganiseerde criminaliteit pakken we samen aan. Vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken kunnen worden gemeld bij de politie (spoed 112, anders 0900-8844) of bij de gemeente, maar ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl. Een ervaren vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat uw anonimiteit wordt gewaarborgd. Op deze manier zorgen we samen voor een betere en veiligere woon-, werk- en leefomgeving.


Baroniegemeenten werken samen in het BIT
De gemeenten Alphen-Chaam/Baarle-Nassau, Altena, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Oosterhout en Zundert werken in deze acties samen als het Baronie Interventieteam (BIT). Hierbij sluiten ook andere overheidspartners aan als politie, Douane en Belastingdienst. Hierdoor is de slagkracht groter en is er in korte tijd meer zicht en inzicht over een groter gebied. De partners werken samen in Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland-verband om gezamenlijk het zicht op en inzicht in ondermijnende activiteiten te vergroten, deze te analyseren en aan te pakken. Zo treden overheden samen op tegen georganiseerde criminaliteit en ondersteunen ze eigenaren en verhuurders bij het versterken van hun weerbaarheid.