BREDA - In de wijk Hoge Vucht werd dinsdagochtend 22 december een 22-jarige man aangehouden. Hij kwam in het vizier, nadat de politie een onderzoek startte na een melding van een vermissing van een minderjarig meisje.

De melding van de vermissing van het minderjarige meisje kwam in juni 2020 bij de politie binnen. Naast de vermissing waren er zorgen over het welzijn van het kind. Er waren signalen dat zij mogelijk in de prostitutie werkzaam zou zijn. Hierop startte het Team Mensenhandel een onderzoek. Dit leidde tot de aanhouding van de 22-jarige man uit de wijk Hoge Vucht. Het onderzoek is nog in volle gang. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Welke vormen van mensenhandel komen in Nederland voor?
Seksuele uitbuiting:
- De grootste groep slachtoffers bestaat uit vrouwen en meisjes die worden gedwongen om seksuele handelingen te verrichten met mannen tegen betaling. De slachtoffers zelf zien vaak niets van het verdiende geld terug. Ook mannen en vooral jonge jongens worden het slachtoffer van seksuele uitbuiting.

- In Nederland komt het fenomeen loverboys ook regelmatig voor: veelal jonge mannen verleiden meisjes met cadeautjes en aandacht. Op subtiele manier brengen zij de meisjes zo ver dat zij in de prostitutie gaan werken. Ook komt het voor dat de meisjes worden gedwongen om een lening af te sluiten of drugs te koerieren.

Economische uitbuiting:
- Alle vormen van uitbuiting in elke arbeidssector zijn strafbaar en vallen onder ‘mensenhandel’. Bijvoorbeeld: meisjes die in Nederland als au pair werken en worden uitgebuit; uitbuiting in de horeca; en misstanden in de agrarische sector.

Gedwongen criminaliteit:
- Slachtoffers worden gedwongen om criminele feiten te plegen. Onder gedwongen criminaliteit kan bijvoorbeeld worden verstaan het dwingen van volwassenen en kinderen om te zakkenrollen, winkeldiefstallen te plegen, of drugs te verhandelen.

Ik wil een melding doen van mensenhandel
U vermoedt dat er in uw omgeving sprake is van dwang of uitbuiting? Meld dit dan bij de plaatselijke politie via 0900-8844, of anoniem door het gratis nummer Meld Misdaad Anoniem te bellen op 0800-7000. De politie heeft uw hulp nodig bij het opsporen en bestrijden van mensenhandel.

Ik ben slachtoffer van mensenhandel en wil aangifte doen
Bel met 0900-8844 en vraag naar een rechercheur die gespecialiseerd is in mensenhandel. U hebt het recht om aan te geven of u met een vrouwelijke of mannelijke rechercheur wilt spreken. Is het nodig om een tolk bij het gesprek te betrekken? Dan zorgt de politie hiervoor. U krijgt eerst een intakegesprek. Daarin legt de in mensenhandel gespecialiseerde rechercheur uit wat de werkwijze en strafrechtelijke procedure bij mensenhandel inhoudt. Daarna kunt u bepalen of al dan niet aangifte wilt doen. Het kan zijn dat er een strafrechtelijke vervolging naar de daders wordt opgestart. Maar het kan ook zijn dat er alleen een melding wordt gemaakt. Als dat voor u nodig is of als u dat wilt, verwijst de politie u door naar hulpverlening. Bent u daadwerkelijk het slachtoffer van mensenhandel? Dan bemiddelt de politie om u onder te brengen op een veilig adres. Ook als u een illegale vreemdeling bent.