BREDA - Het gerechtshof heeft vandaag 2 mannen veroordeeld die anderen hebben aangezet tot de coronarellen in Tilburg en Breda. De straffen zijn in hoger beroep hoger dan de politierechter in de rechtbank Zeeland-West-Brabant eerder oplegde.

Op zondag 24 januari braken naar aanleiding van het instellen van de avondklok in zowel Tilburg als Breda rellen uit. Door grote groepen mensen werd gereld, geplunderd en vernield. In Tilburg werden onder andere brandbommen naar de politie gegooid en werden journalisten belaagd. In de Bredase wijk Tuinzigt lieten relschoppers een spoor van vernieling achter en werden onder meer puien van winkels ingegooid. De Mobiele Eenheid moest er aan te pas komen om de openbare orde te herstellen.

Burgers konden niet anders dan machteloos toekijken hoe hun eigendommen en woonomgeving genadeloos werden vernield, terwijl veel van hen in deze tijden om uiteenlopende redenen al zwaar te lijden hebben onder de coronamaatregelen.

Opruier Tilburg
Een man uit Tilburg is door het hof veroordeeld voor opruiing en het bezit van een stroomstootwapen. Hij heeft anderen aangezet tot het plegen van strafbare feiten en tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag. Hij heeft in een openbare Whatsapp-groep met de naam ‘Rellen Tilburg’, waarin het voorstel werd gedaan om het politiebureau in Tilburg te bekogelen, gereageerd dat hij een automatisch vuurwapen had liggen en dat mensen hem bij interesse een bericht konden sturen.

De man is eerder veroordeeld geweest tot een celstraf en pleegde zijn misdrijven nu in de periode van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling.

Opruier Breda
Een man die betrokken was bij de rellen in Breda heeft in een Facebookbericht anderen opgeroepen om zich te verzamelen op een plein in de wijk Tuinzigt. Net als de man uit Tilburg wordt hij door het hof veroordeeld voor opruiing door anderen aan te zetten tot het plegen van strafbare feiten en tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag nu uit andere berichten de gewelddadige intenties van de man zijn gebleken.

Straftoemeting
Het hof noemt het gedrag van de beide mannen volstrekt onacceptabel. Hun gedrag dient uit het oogpunt van generale preventie en vergelding te worden bestraft, zodat de samenleving daartegen wordt beschermd. Het hof vindt dat de politierechter met de eerder opgelegde straffen onvoldoende recht heeft gedaan aan de ernst van de feiten. Van de door de politierechter opgelegde straffen gaat volgens het hof ook onvoldoende een afschrikwekkend effect uit naar potentiële opruiers.

Het hof is van oordeel dat voor gevallen van opruiing – zoals hier aan de orde – indien alleen wordt opgeruid tot een strafbaar feit in beginsel een gevangenisstraf voor de duur van 1 tot 3 maanden op zijn plaats is. Indien sprake is van opruiing, uitsluitend tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag, vindt het hof in beginsel een gevangenisstraf van 3 tot 6 maanden passend.

Hogere straffen
De man uit Tilburg krijgt een gevangenisstraf van 6 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk. De man uit Breda krijgt een gevangenisstraf van 6 maanden waarvan 2 maanden voorwaardelijk. In beide gevallen wordt aan het voorwaardelijke deel een proeftijd van 2 jaar verbonden.