TILBURG/MIDDELBURG/BREDA - In het afgelopen jaar is het aantal overvallen en woninginbraken met 10% en het delict straatroof zelfs met bijna een derde gedaald in de eenheid Zeeland-West-Brabant. Toch is het aantal aangiften van opgenomen misdrijven met 4% gestegen. Een reden hiervoor is de sterke toename van Cybercriminaliteit en Whats appfraude. De cijfers in de eenheid volgen de landelijke trend waarbij de invloed van de Corona pandemie duidelijk aanwezig is. Ook criminelen blijken vaker thuis te werken. Verder steeg het aantal meldingen van jeugdoverlast met maar liefst 91%.

Reactie politiechef
Gerda van Leeuwen is met ingang van 15 november 2020 politiechef van de eenheid Zeeland-West Brabant. Van Leeuwen: “De Corona pandemie heeft natuurlijk een grote impact gehad op het politiewerk in 2020 Je ziet dat enerzijds aan de daling van bijvoorbeeld het aantal woninginbraken, overvallen en straatroven, maar je ziet het ook aan de enorme toename van de jeugdoverlast en het aantal incidenten met verwarde personen. Ik heb grote bewondering voor onze politiemensen, die voor- en achter de schermen, elke dag met passie en vakmanschap aan de slag zijn om het veiliger te maken. Er ligt veel op ons bordje, zeker als het gaat om Corona.. Dat soms heftige werk loopt uiteen van het aanhouden van verzetplegers met korte lontjes, mensen aanspreken die de Corona maatregelen maar onzin vinden, maar ook reanimeren, optreden bij ernstig verwarde personen of het horen van verdachten”.

Criminaliteit
Moord- en doodslagHet aantal moord- en doodslagzaken kwam in 2020 op vijf uit, waarbij in totaal acht slachtoffers te betreuren zijn. In Etten-Leur werden op 28 maart de lichamen van twee kinderen, hun moeder en oma aangetroffen. Hun vader wordt enkele dagen later als verdachte aangehouden. In 2019 werden er tien moord- en doodslag zaken geregistreerd.

Criminele Samenwerkingsverbanden
In 2020 werden 156 Criminele Samenwerkingsverbanden aangepakt. Dat waren er een jaar eerder nog 113. In 2018 kwam het aantal CSV’s uit op 63

Woninginbraken, overvallen en straatroven
Het aantal woninginbraken daalde van 2711 in 2019 naar 2441 in 2020. Ook het aantal overvallen liep terug van 61 naar 51. Het aantal straatroven daalde met bijna een derde van 205 naar 142. Verder telden we 3554 auto-inbraken terwijl dit er een jaar eerder nog 3401 waren en 470 autodiefstallen, een jaar eerder 458

Cybercrime en horizontale fraude
Het aantal cybercrimemisdrijven verdubbelde van 481 in 2019 naar 962. Het gaat hierbij onder meer om het hacken van de computer. Ook het aantal aangiften van horizontale fraude steeg met 57,8% van 6903 naar 10.896. Een aanzienlijk aandeel in die stijging vormt de fraude met online handel en WhatsAppfraude (ook wel vriend in nood fraude). Sinds 30 april 2020 is het mogelijk om hiervan via internet aangifte te doen. Gelukkig blijft het in 65%van de gevallen bij een poging.

Drugslabs en hennepkwekerijen
Er werden in het afgelopen jaar in totaal 18 drugslabs aangetroffen, een stijging van 20%, immers in 2019 waren dat er 15 en in 2018 nog 12. Het aantal opslaglocaties kwam uit op 19. Ook werden 35 dumpingen van synthetisch drugsafval aangetroffen. De toename van het aantal ontdekte drugslabs komt enerzijds door informatie die vrijkwam uit Encrochat gegevens maar ook zeker door de toegenomen kennis bij politiemensen. Zo zijn trainingen en opleidingen gegeven onder meer in een Oefencentrum Synthetische drugs aan politiemensen in herkenning, signalering en het signaleren van awareness. In 2020 werden249 hennepkwekerijen geruimd. Het jaar daarvoor waren dat er nog 365.

Reactie politiechef
Gerda van Leeuwen “Ik ben blij dat de stijging van de aanpak van criminele samenwerkingsverbanden doorzet. Het gaat dan om het aanpakken van mensen die in georganiseerd verband bezig zijn met bijvoorbeeld handel in drugs of criminelen faciliteren door bijvoorbeeld specifieke ketels te bouwen voor de productie van crystal meth. In 2018 nog 63 en in 2019 kwamen we uit op 116. Nu stijgen we door naar 156. Een mooi resultaat van onze ondermijningsaanpak. En dat doen we uiteraard samen met onze partners zoals gemeenten, OM, douane en belastingdienst. We spelen als eenheid in op de enorme stijging van Cybercrime en Horizontale fraude. We maken 60 specialistische rechercheurs daarvoor vrij maar investeren ook in het verhogen van kennis en kunde in de basisteams. We hebben inmiddels een zeer gekwalificeerd Cyber team en zijn het landelijk kenniscentrum op het gebied van Phishing. Ook het komende jaar gaan we ons als politie weer samen met onze partners vol inzetten om het buiten veiliger te maken. Verankering in de wijken maar ook op het web, in verbinding zijn tot in de haarvaten van de samenleving, kennen en gekend worden, dat zijn belangrijke pijlers van ons werk”.

Overige zaken


Verkeer

Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers daalde met 20% van 65 naar 52.. Datzelfde percentage geldt ook voor het aantal ziekenhuisgewonden, van 1113 naar 891. In Zeeland steeg echter het dodelijk aantal verkeersslachtoffers van 12 naar 18.

Verwarde personen en Jeugdoverlast
Het aantal meldingen van jeugdoverlast kwam in 2020 uit op 9698, terwijl een jaar eerder er 5084 meldingen binnenkwamen. Een stijging van 91%. Ook werden veel meer incidenten met verwarde personen gemeld. Van 7856 naar 9778, een stijging van 24 %