BAARLE-NASSAU - De politie heeft vandaag onderzoek gedaan op 20 akkers in Baarle-Nassau, nadat er een anonieme tip binnenkwam over mogelijke bodemverontreiniging. Het onderzoek wordt in samenwerking met het NFI en NVWA gedaan.


Eerder ontving de politie een tip via Meld Misdaad Anoniem over een mogelijk vervuilde akker in Baarle-Nassau. De politie heeft onmiddellijk deze akker laten bemonsteren. Hieruit bleek dat er sprake was van verontreinigde grond met drugsafval. Omdat er aanwijzingen zijn dat er mogelijk meerdere akkers verontreinigd zijn, nam het NFI 21 mei 2024 ook op deze akkers monsters af. Hieruit moet blijken of ook hier sprake is van bodemverontreiniging. De uitslag zal enkele weken op zich wachten.

De politie doet onderzoek naar mogelijke verdachten.