BREDA - Afgelopen week was er speciale aandacht voor het voorkomen en bestrijden van georganiseerde criminaliteit in de transportsector. Douaniers, preventiemedewerkers en agenten gingen met ruim vijftig chauffeurs en dertig bedrijven in gesprek over criminele inmenging.


Brabant is een logistiek knooppunt voor de hele wereld; niet alleen voor legale goederen, maar ook voor illegale goederen zoals drugs, geld en wapens. Ondernemers worden vaak onbewust betrokken bij criminele praktijken. Deze vorm van criminaliteit brengt geweld met zich mee en ondermijnt de transportsector en de overheid.

Weerbaarheid

Om dit tegen te gaan is onder de vlag van het programma TFOC (Transport Facilitated Organized Crime) speciale aandacht voor het bestrijden en voorkomen van georganiseerde criminaliteit in de transportsector. Samen met de branche werken het Openbaar Ministerie, Douane, Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee, PVO Brabant-Zeeland, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Arbeidsinspectie, Inspectie Leefomgeving en Transport, gemeenten en de politie aan het weerbaar maken van chauffeurs, ondernemers en andere belangrijke spelers in de logistieke sector tegen criminele inmenging. Deze aanpak wordt in heel Nederland toegepast.

Preventie, controle en opsporing

Ook afgelopen week zetten we opnieuw in op preventie, controle en opsporing. Door verschillende partners werden dertig transportbedrijven bezocht. Van de dertig bedrijven werden er veertien integraal gecontroleerd. Ook werden langs de snelweg ruim vijftig (vrachtwagen) controles uitgevoerd. De politie constateerde tijdens de controle negentien overtredingen, onder andere: overbelading, geen geldig rijbewijs of het nemen van onvoldoende rust.

Melden verdachte situaties en overlast

Bedrijven en inwoners kunnen bijdragen aan een veilige leefomgeving. Zij kunnen verdachte situaties en/of overlast bij de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.