NOORD-BRABANT/LIMBURG - Het 8.000ste openbare laadpunt voor elektrische auto’s in Noord-Brabant en Limburg is een feit. Vandaag plaatste Vattenfall dit laadpunt aan de Akkerwinde 2 in Sint-Oedenrode (gemeente Meierijstad). Hiermee hebben de provincies Noord-Brabant en Limburg in de afgelopen drie jaar 8.000 laadpunten beschikbaar gemaakt. De doelstelling van de tweede aanbesteding is hiermee ruim binnen de gestelde termijn van vier jaar gehaald. In totaal beschikken de provincies nu over 14.000 publieke laadpunten.


Jos van der Horst, gedeputeerde Energie provincie Noord-Brabant: “Het aantal elektrische auto’s groeit verder en verder. Het maakt trots om te zien dat we in Brabant en Limburg in staat zijn om op hoog tempo veel plekken te voorzien van laadpunten. Hiermee zetten we wezenlijke stappen in het elektrisch rijden en daarmee de energietransitie. Laadinfrastructuur is een hele belangrijke factor in deze transitie. Het moet op orde zijn. Brabanders en Limburgers die met hun auto aangewezen zijn op publieke laadpalen kunnen met dit 8.000ste laadpunt rekenen op een laadpaal dichtbij huis. We zetten de ingeslagen weg verder voort!”

Alied Wessels Boer, Manager Public Sector bij Vattenfall InCharge: “Ik ben enorm trots op deze mijlpaal en de goede samenwerking met de provincies, gemeenten, Enexis en alle andere partners, in het bijzonder de installatiepartners BAM en CombiZuid. De provincies Noord-Brabant en Limburg nemen een koploperspositie in op het gebied van elektrisch vervoer. Ze laten zien dat je met een ambitieuze visie en in een hoog tempo een innovatief, duurzaam en gebruiksvriendelijk laadnetwerk kunt realiseren. We kijken uit naar de voortzetting van deze mooie samenwerking.”

Jan van Burgsteden, wethouder ruimtelijke ordening en infrastructuur, gemeente Meierijstad: “In Meierijstad hebben we hele goede ervaringen opgedaan door mee te doen in deze collectieve aanbesteding. Met het proactief plaatsen van een fors aantal laadpunten laten we toekomstige gebruikers van elektrische auto’s zien dat onze infrastructuur klaar voor hen is.”

Één laadpaal per vijf elektrische auto’s
De meeste laadpunten die vanaf 2020 in opdracht van de provincies Noord-Brabant en Limburg zijn geplaatst, staan in ’s-Hertogenbosch (586), Maastricht (408), Oss (280), Oosterhout (260), Roosendaal (260) en Meierijstad (234). Door het plaatsen van de 8.000 laadpunten is er in de provincies Noord-Brabant en Limburg nu één openbare laadpaal per vijf elektrische auto’s. In totaal zijn er nu ruim 14.000 openbare laadpunten beschikbaar.

Proactief laadpalen plaatsen
Sinds 2020 werken Noord-Brabant en Limburg opnieuw samen met Vattenfall InCharge. Daarbij richten zij zich onder andere op het proactief plaatsen van laadpalen. Dit is belangrijk omdat het aantal elektrische rijders sterk toeneemt. Tegelijkertijd heeft Nederland, naast schaarste op het elektriciteitsnetwerk, te maken met een tekort aan installateurs. Om hier zo efficiënt mogelijk mee om te gaan wordt van tevoren ingeschat waar de laadpalen komen. Met een slim datamodel maakt Vattenfall de verwachte laadbehoefte per gemeente inzichtelijk. Zo kan bijvoorbeeld met verkoopcijfers van elektrische auto’s en veranderingen in het aantal inwoners een geschikte laadlocatie worden vastgesteld.

Vattenfall InCharge, installateurs en de netbeheerder trekken nauw op in de plannen voor het efficiënt en snel plaatsen van laadpalen. In de afgelopen drie jaar zijn er van de 8.000 geplaatste publieke laadpunten (iedere laadpaal heeft twee laadpunten) zo’n 4.500 proactief geplaatst. Noord-Brabant en Limburg zijn de eerste provincies die het proactief plaatsen van laadpalen op zo’n grote schaal toepassen.

Meer innovatie mogelijk
Naast de grootschalige proactieve uitrol vinden er meer laadinnovaties in Noord-Brabant en Limburg plaats. Zo worden de laadpalen voorbereid om in de toekomst elektriciteit van de auto via de laadpaal terug te leveren aan het elektriciteitsnet; het zogenoemde Vehicle2Grid of bidirectioneel laden. Ook de innovatie laden zonder laadpas (Plug & Charge) waarbij een auto herkend wordt door de laadstekker zal in de toekomst voor meer gebruiksvriendelijkheid zorgen

Samenwerking Noord-Brabant en Limburg
De Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (RAL) Zuid is een samenwerkingsverband van de provincies Noord-Brabant en Limburg met inliggende gemeenten, het Rijk, de netbeheerder, kennisinstellingen, belangenorganisaties en marktpartijen. Met de RAL Zuid wordt proactief invulling gegeven aan de uitrol en ontwikkeling van de laadinfrastructuur in Brabant en Limburg. Het aantal publieke, semi-publieke en snellaadpunten wordt actief gemonitord.De plaatsing van het 8.000ste laadpunt is onderdeel van de tweede aanbesteding door de provincies Noord-Brabant en Limburg en loopt van juli 2020 tot en met juli 2024. In een eerdere aanbesteding van 2016 tot 2020 werden al 1.870 laadpunten door Vattenfall geplaatst. De komende periode wordt het laadnetwerk verder uitgebreid met nog meer nieuwe laadpunten.