BREDA - Tientallen burgemeesters in heel Nederland ondertekenden een manifest dat vier kernpunten formuleert om ondermijnende criminaliteit nu eens écht slagen toe te brengen. Van het gericht pakken en plukken van criminelen tot het legaliseren van softdrugs en het mobiliseren van de samenleving. “We weten wat we krijgen als we blijven doen wat we deden.”

Vijf burgemeesters en een wethouder formuleerden samen het manifest. Eén van hen is Theo Weterings, burgemeester van Tilburg. “We zijn in de zomer als betrokken en bezorgde bestuurders virtueel bij elkaar gaan zitten om onze gedachten en oplossingsrichtingen aan het papier toe te vertrouwen. Papier dat geduldiger is dan wij, wil ik daar wel even aan toevoegen.”

In enkele weken ondertekenden vervolgens 37 burgemeesters de oproep. “Dat is best veel, ja”, vindt burgemeester Hanne van Aart van Loon op Zand. “Het is niet niks wat doorgaans brave bestuurders in dit stuk bepleiten. Ze vallen even uit hun normale rol van gezeglijke beleidsuitvoerders.”

Opsomming
Het manifest opent met een opsomming van onlangs aangetroffen smokkelwaar en andere misdaden die eindigt met de moord op Peter R. de Vries. ‘Wij, burgemeesters van gemeenten groot en klein, zien dagelijks de gevolgen van deze ondermijnende criminaliteit.’ Ze willen een samenleving waarin inwoners met (financiële) problemen hun heil zoeken bij de gemeente. ‘Ze moeten bij ons aan de bel durven trekken in plaats van geronseld te worden voor het starten van een hennepkwekerij.’

Voor de actuele strafrechtelijke praktijk konden de schrijvers putten uit de kennis en ervaring van Greetje Bos, oud-officier van justitie en nu wethouder van onder meer Wijkveiligheid in Breda. “Samen met onze burgemeester, Paul Depla, heb ik vol overtuiging meegedacht en -geschreven aan oplossingen om er nu eens écht voor te zorgen dat onze samenleving veiliger wordt”, zegt ze. “Het is te eenvoudig in ons land om met een paar plantjes te beginnen en binnen enkele jaren de carrièreladder van de misdaad te beklimmen. In mijn loopbaan bij het OM heb ik te vaak mensen te gemakkelijk helemaal zien ontsporen.”

Softdrugs

Vooral de oproep softdrugs te legaliseren zal gefronste wenkbrauwen ontmoeten, vermoedt Koen Schuiling, burgemeester van Groningen. “Je mag je afvragen of het aan bestuurders is daar hardop iets van te vinden. Toch doen we dat deze keer wel. Beschouw het als een signaal dat er op gemeentelijk niveau echt grote zorgen heersen.” Zijn collega Han van Midden uit Roosendaal valt hem bij. “Misschien zijn we te lang te stil gebleven terwijl het water ons bij tijd en wijle over de schoenen loopt. Tijd voor actie.”