BREDA - Voor de locatie Croystraat 8 is een verzoek ingediend voor de bouw van een appartementengebouw met 24 appartementen. Om de realisatie van deze appartementen mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.


Ingediend plan

Het huidige gebouw, dat dienst doet als KPN wijkcentrale, is niet meer nodig. Er is alleen nog maar een kleiner nutsgebouw nodig. Deze krijgt aan de noordzijde op de locatie een plek. De overige grond komt vrij voor ontwikkeling. De bestaande bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. De nieuwe invulling van het plangebied bestaat uit een appartementengebouw met 24 appartementen.

De 4 bestaande bomen langs de Mathenessestraat - ter hoogte van het plangebied en het naastgelegen appartementencomplex - worden gekapt. Hiervoor komen 4 nieuwe bomen terugHet vervangen van de bomen zal pas gedaan worden na de bouw van het nieuwe wooncomplex.

Nieuw bestemmingsplan
In het nu nog geldende bestemmingsplan heeft de locatie de bestemmingen ‘Bedrijf’. Binnen deze bestemming is de bouw van woningen niet toegestaan. Om de bouw van het wooncomplex mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan voor de locatie gemaakt, het ontwerpbestemmingsplan ’IJpelaar, Croystraat 8’.

Informatie bouwplan en inzien bestemmingsplan

impressies wilt bekijken van het bouwplan: website initiatiefnemer MaasJacobs.nl
digitaal raadplegen website RuimtelijkePlannen.nl
vragen stellen over het bouwplan en het bestemmingsplan: stuur een e-mail naar omgevingsplan@breda.nl