BREDA - Betere ondersteuning naar een stabieler leven van de straat. Dinsdag 31 augustus gaf wethouder Miriam Haagh samen met Lieke Jansen, directeur-bestuurder van SMO Breda het startsein voor de bouw van een nieuwe opvangvoorziening voor dak- en thuislozen uit de regio. Afgelopen maanden is het oude pand gesloopt. De komende maanden staan in het teken van opbouw. Als fundament worden er 64 boorpalen met een lengte van 25 meter aangebracht. Dit is een uitzonderlijke lengte voor deze omgeving. Het nieuwe gebouw is beter geschikt om dak- en thuislozen te ondersteunen bij hun weg naar herstel.

Wethouder Miriam Haagh: “Ik ben ontzettend blij dat we vandaag het officiële startsein hebben kunnen geven. Dit is een volgende stap naar een goede opvangplek voor mensen die dat even nodig hebben. Een plek waar mensen veilig op adem kunnen komen. Samen met de beschikbare hulp en ondersteuning kunnen ze dan onderzoeken wat de volgende stap kan zijn naar een leven dat stabieler is dan op straat.”

Doelmatig en duurzaam
Eind 2019 stelde de gemeenteraad van Breda financiële middelen beschikbaar voor nieuwbouw van de Doorstroomvoorziening (DSV). Sindsdien is gewerkt aan een passend ontwerp en de sloop van het oude gebouw. Het voormalige gebouw was verouderd en de technische staat matig. Ook de inrichting sloot niet meer aan bij de wijze waarop dak- en thuislozen het beste ondersteund kunnen worden.

In de toekomst geen stapelbedden in een slaapzaal meer, maar kamers voor 1 of 2 personen. Hierdoor is er meer rust en ruimte voor iedereen waardoor mensen beter op kracht kunnen komen en sneller stappen kunnen zetten naar herstel. Net als in de oude situatie is er in de reguliere opvang ruimte voor 40 mensen en zijn voor de winteropvang 20 plekken beschikbaar. In het ontwerpproces zijn de medewerkers van de DSV intensief betrokken. Ook de cliëntenraad heeft meegedacht over het ontwerp. Halverwege 2022 zou het nieuwe pand klaar moeten zijn voor gebruik.