BREDA - De bouw van 180 tot 200 woningen en 50 zorgappartementen aan de Bernard Wildestraat is haalbaar.

Dat blijkt uit een onderzoek van WonenBreburg en gebiedsontwikkelaar AM. Circa de helft van het project bestaat uit middeldure koophuizen en middeldure huurhuizen. Dat draagt bij aan de versterking van de wijk omdat er nu veelal sprake is van een eenzijdig woningaanbod in de vorm van veel sociale huur. Ongeveer dertig procent van het project zijn wel sociale huurwoningen. Eenzelfde aantal bestaande sociale huurwoningen in Geeren worden opgewaardeerd naar een hoger huurniveau of eventueel verkocht om er zo voor te zorgen dat er per saldo geen sociale huurwoningen bij komen. Zo komen er kwalitatief betere woningen en ook meer middeldure huur- en of koopwoningen in de Hoge Vucht. Gecombineerd met veel groen, is dat een verbetering voor de wijk. Twintig procent van het project bestaat uit zorgeenheden. De omwonenden in de buurt zijn in de haalbaarheidsfase gevraagd om hun meningen en ideeën.

Initiatiefplan

Tot 2010 stonden op deze plek aan de Bernard de Wildestraat vier flats van WonenBreburg, met daarin sociale huurappartementen. Deze zijn gesloopt voor nieuwbouwplannen, maar die bouw werd uitgesteld vanwege de toen heersende crisis. In die tijd werd het gebied gebruikt als buurttuin. WonenBreburg diende op 21 oktober 2020 een initiatief in bij de gemeente, met als resultaat: plannen voor 180 woningen en 50 zorgappartementen in Geeren-Noord.

Groene locatie

De locatie tussen de Bernard de Wildestraat, Willem de Bruynstraat, Tilman Suysstraat en de Cornelis Joosstraat beslaat zo’n 15.000 vierkante meter. Daar plaatst de gemeente bouwblokken in een groene setting, met bijvoorbeeld bruikbare, groene ruimten voor de buurt. Tussen de woonblokken komt een openbaar toegankelijk park. Een bestaande groep waardevolle bomen is als uitgangspunt voor het ontwerp genomen.

Wethouder Tim van het Hof: “Breda is een stad in het park en dit project in Geeren-Noord bewijst dat weer. Wonen en groen komen hier samen en bewoners kunnen dicht bij huis genieten van natuur. Het is daarom ook een mooi voorbeeld van invulling van het programma ‘Verbeter Breda’ in Hoge Vucht. Niet alleen is er veel groen, maar het draagt ook bij aan de grote behoefte aan de realisatie van middeldure woningen in de wijk. Ik vind het goed dat de inbreng van omwonenden in het haalbaarheidsonderzoek is meegenomen. Het gaat tenslotte om hun omgeving. Ook in het vervolg betrekken ontwikkelaar en gemeente daarom actief de bewoners.”

Planning

De partijen onderzoeken op dit moment de omgeving van de nieuwe woningen op vlak van geluid, ecologie en water. Ook wordt gewerkt aan een ontwerp voor de openbare ruimte. Gemeente, WonenBreburg en ontwikkelaar nemen omwonenden mee in het vervolg van de plannen en procedures. Als alles volgens plan verloopt kan in 2023 gestart worden met de bouw en zullen de eerste woningen in 2025 worden opgeleverd.