BREDA - Heb jij een herinnering die je nooit meer wil vergeten? Of wil je iemand op een mooie manier kunnen herdenken? Als het aan het Bredase college van burgemeester en wethouders ligt, wordt dat vanaf 2023 mogelijk door donateur te worden van een stuk bos in Haagse Beemden. Iedereen die dat wil, kan voor €(0)76,- donateur worden van 5m2 bos. Dit bos wordt een ‘levensbos’ genoemd. De gemeenteraad beslist hier binnenkort over.

Wat is een levensbos?

Een levensbos komt tot stand door bijdragen van bewoners. Iedereen kan een donatie doen. Bijvoorbeeld om een bijzondere herinnering een blijvende plek te geven, of om een dierbare te herdenken. Je kunt uiteraard ook doneren om bij te dragen aan natuurontwikkeling. De gemeente Breda stelt vanaf 2023 een stuk grond ter beschikking voor dit levensbos. De gemeente gaat dit levensbos onderhouden. De kosten hiervoor worden betaald van de donaties.

"Bredanaars hebben behoefte aan een bos waarin zij herinneringen kunnen ophalen. Met het levensbos bieden wij een plek aan mensen om dit te doen. Daarnaast merken wij dat Bredanaars bij willen dragen aan méér bomen in onze stad. Iedereen die doneert voor een stuk bos, levert ook meteen een mooie bijdrage aan de ambitie om een Stad in een Park te worden".

Peter Bakker

Wethouder natuurontwikkeling

Hoe komt het levensbos tot stand?

Het project komt mede tot stand door een financiële bijdrage van het Groen Ontwikkelfonds Brabant van de provincie Noord-Brabant. Zowel de Europese Unie, de Rijksoverheid als de provincie zetten erop in om de oppervlakte bos sterk te laten groeien. De gemeente wil hier samen met haar bewoners aan bijdragen. Bij een succesvolle verkoop wil de gemeente ook andere levensbossen realiseren. Het idee voor een levensbos is al een paar jaar oud. Samen met de Natuur- en Milieuvereniging Markkant, Staatbosbeheer en begrafenisondernemer Zuylen is de gemeente destijds een onderzoek gestart.

Enthousiast geworden?

Als de gemeenteraad instemt, dan kunt u vanaf het voorjaar van 2023 donateur worden. De gemeente communiceert daar tegen die tijd weer over.