ULVENHOUT - Breda wordt binnenkort een bosgebied rijker. Het gaat om bijna 4 hectare landbouwgrond ten zuidoosten van het dorp Ulvenhout, vlakbij het Ulvenhoutse Bos, pal tegen de snelweg A58.De betreffende percelen behoorden vroeger tot het landgoed Anneville. Met dit nieuwe bos realiseert Breda weer een schakel in het Natuur Netwerk Brabant. Provincie, gemeenten en andere partners willen in dit netwerk alle natuurgebieden in Brabant met elkaar verbinden. Dat moet in 2027 gerealiseerd zijn.

Het gebied verandert de komende maanden van ‘agrarisch’ naar ‘natuur’. Daar gaat archeologisch onderzoek aan vooraf. Deze week wordt daarmee een begin gemaakt. Begin volgend jaar volgen de graafwerkzaamheden voor de inrichting van het gebied. De boomfeestweek in maart is een mooie gelegenheid voor de aanplant en daarbij kunnen scholieren dan een handje helpen. Naar verwachting is de aanplant van het bos eind maart 2022 klaar.


Groenkompas
Wethouder Tim van het Hof: “De aanleg van extra bos is in de lijn van het ‘Groenkompas’, ons nieuwe groenbeleid waar de gemeenteraad op dit moment over debatteert. Daarin staat onder meer op welke plekken de gemeente nieuw bos wil aanleggen. Meer bos rond de stad is goed voor de flora, fauna én voor de mens. Weer een mooie stap op weg naar Breda, stad in een park”Ook de waterkwaliteit van het gebied gaat er op vooruit als gevolg van het stoppen van de bemesting. Bijkomend voordeel: het gebied vormt een natuurlijke buffer tussen de bebouwing van Ulvenhout en de A-58.

Gevarieerd bos
Er is gekozen voor de aanleg van een gevarieerd bos: dennen, eiken en beuken. Het creëren van hoge en lage delen moet er toe leiden dat de vegetatie zich aanpast aan zowel droge als natte omstandigheden. De afwateringssloot aan de zuidzijde krijgt een flauw talud. De oever is begroeid met gras en vormt zo een mooie geleidelijke overgang van bos naar water

Amfibiënpoel
In het vochtige hooiland komt een amfibieënpoel; met haar flauwe oevers uitermate geschikt voor diverse amfibieën. Soorten als de vinpoot- en alpenwatersalamander zitten volop in de omgeving. Op een iets grotere afstand zijn ook kamsalamanders te vinden.

Kosten
De omvorming van het gebied tot nieuwe natuur gaat ruim 444.000 euro kosten. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant draagt daar 193.000 euro aan bij. Het Groen Ontwikkelfonds van de provincie helpt particulieren, bedrijven, overheden en natuurorganisaties met advies, geld en grond om nieuwe natuur aan te leggen in of bij het Natuur Netwerk Brabant.