BREDA - In de jaarlijkse stadsenquête mogen 6.500 Bredanaars meedenken over verschillende thema's.

Hoe vaak bezoek je de Bredase binnenstad? Wat vind je van de parken in de stad? Zou je je woning willen verduurzamen? Over deze en andere vragen mogen Bredanaars binnenkort meedenken. Eind oktober nodigt de gemeente 6.500 inwoners uit om de jaarlijkse enquête in te vullen. Het doel: zorgen voor een fijne en betere leefomgeving in de gemeente.

In de vragenlijst worden Bredanaars gevraagd om over 12 thema’s hun mening te delen. Bijvoorbeeld over de openbare ruimte in de stad, het cultuuraanbod in Breda en de veiligheid op straat. Ook komen actuele thema’s aan bod, zoals stankoverlast door houtstook en duurzaamheid.

Wethouder Boaz Adank (Bedrijfsvoering): “Wat leeft onder Bredanaars en welke thema’s vinden zij belangrijk? Deze jaarlijkse stadsenquête helpt ons te ontdekken wat volgens onze inwoners al goed gaat en wat nog beter mag. Op die manier kunnen we daar goed op aansluiten en actie ondernemen, door bijvoorbeeld nieuwe activiteiten te organiseren. Het zou geweldig zijn als alle 6.500 mensen de enquête invullen!”

Fijne en betere leefomgeving

Dankzij de meningen van de Bredanaars krijgt de gemeente een beter beeld van wat leeft in de stad. De resultaten zijn heel belangrijk: aan de hand van de resultaten zorgt de gemeente voor een fijne en betere leefomgeving. De belangrijkste uitkomsten van de enquête staan begin 2023 op www.breda.nl/onderzoeken. Daar staan ook de resultaten van onder andere de stadsenquête uit voorgaande jaren.

Steekproef

De deelnemende inwoners zijn geselecteerd via een steekproef en ontvangen eind oktober een uitnodiging per post. Ze kunnen middels een QR-code of de speciale inlogcode de enquête online invullen. Dit duurt ongeveer 15 minuten. Om de enquête zo toegankelijk mogelijk te maken is er ook een papieren variant beschikbaar.

Vrijwillig en anoniem

Deelnemen aan de enquête is uiteraard vrijwillig én anoniem. De privacy van de deelnemers is beschermd volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming.