BREDA - De week van 10 tot en met 16 oktober staat in het teken van de nationale Week van de Veiligheid.

Op maandag was de aftrap van de themaweek in de Waalse Kerk Breda met ondernemers en organisaties uit heel het land. Vertegenwoordigers van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Digital Trust Center van het Ministerie van Economische Zaken openden officieel de week. Het thema van de bijeenkomst ‘samenwerken aan digitale veiligheid’ werd uitgediept in een panelgesprek met specialisten.

Een speciaal moment was het tekenen van een overeenkomst door 10 organisaties voor de nauwe samenwerking op het vlak van cyberveiligheid. Allemaal organisaties die een aandeel hebben in het vergroten van de digitale weerbaarheid van de zogenaamde essentiële processen in de regio Breda. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid, drinkwater, datacommunicatie en elektriciteit. Als eerste zette burgemeester Paul Depla symbolisch zijn handtekening voor deze samenwerking.

Burgemeester Paul Depla: “We zijn in ons dagelijks leven steeds afhankelijker van digitale technologie. Denk aan ons drinkwater, de elektriciteit, onze gezondheidszorg en het internet. Een eenvoudige storing kan een enorme impact hebben op mensen, maatschappij en economie. In Breda hebben we afspraken gemaakt tussen private en publieke partners, met als doel: onze vitale digitale infrastructuur veilig houden. De belangstelling voor deze lokale aanpak is groot, ook vanuit Europa. Dat blijkt uit de financiële bijdrage via het Technical Support Instrument. Dat motiveert ons om samen door te werken aan een digitaal weerbaar Breda.”

Essentiële processen

Wat als de digitale dossiers in een ziekenhuis niet meer in te zien zijn, de systemen van de politie niet werken of een gemeente geen contact meer kan leggen met inwoners? Een storing, uitval of ander probleem heeft directe en grote gevolgen voor Bredase inwoners en ondernemers. Op nationaal vlak zijn er afspraken gemaakt over dergelijke zogenaamde vitale processen. Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) hebben procedures ingeregeld met eisen voor de beveiliging van processen en afspraken indien een proces om welke reden dan ook uitvalt. Denk bijvoorbeeld aan de gehackte woningbouwcorporaties. Branches informeren hun leden en veiligheidsregio’s oriënteren zich meer op de fysieke impact van een cybercrisis.

Stadsniveau

Kortom, op nationaal niveau zijn er al meerdere afspraken gemaakt in het kader van cyberveiligheid. Ook op stadsniveau is het van belang om afspraken te maken tussen organisaties met een grote impact op de regio. Om deze integrale aanpak mogelijk te maken zijn Agentschap Telecom, Amphia Ziekenhuis, Waterschap Brabantse Delta, Gemeente Breda, Politie Zeeland – West-Brabant, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de private organisaties CM.com, Connected Worlds, Cybercrime Info en DataExpert in 2020 een samenwerking gestart. Toenmalig wethouder Greetje Bos ondertekende namens de gemeente Breda die intentieverklaring voor samenwerking. Het doel: de digitale weerbaarheid van de regio Breda vergroten.

Digitaal Weerbaar Breda

In de samenwerking groeide de behoefte om deze te intensiveren. Op basis van de ervaringen en het opgebouwde vertrouwen kon op maandag 10 oktober de fundering voor deze structurele samenwerking worden bekrachtigd met het convenant ‘Digitaal Weerbaar Breda’. De 10 partners gaan samen aan de slag met dit onderwerp en zullen onder meer werken aan thema’s als het delen van bedrijfskritische informatie, het uitvoeren van integrale cybertests en de ontwikkeling van cyberweerbaarheidsvergunningen.