BREDA - Circa 100 scholieren en studenten van verschillende opleidingsinstellingen gaan in gemixte groepen aan de slag met het thema ‘Samen tegen eenzaamheid en isolement’.

Voor de 3e keer organiseren zorgorganisaties, onderwijs, ondernemers en de Gemeente Breda een Experience Gezond 100! Op maandag 27 september om 09.00 uur is bij het Newmancollege het startsein. Verschillende organisaties pitchen hun concrete vraag aan de leerlingen en studenten waarmee zij aan de slag gaan. In december krijgen de resultaten een podium. Doel van deze Experience is studenten en scholieren samen te laten nadenken over innovatieve en praktische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Wethouder Miriam Haagh: “Jonge mensen hebben vaak een heel andere kijk op zaken. Door deze ‘fresh brains’ te vragen na te denken over uitdagingen van de stad hopen we op nieuwe ideeën. En doordat leerlingen en studenten van verschillende opleidingen samen werken, leren ze van elkaar en leren ze elkaars kennis en kwaliteiten te benutten. Een win-win situatie.” De Experience zorgt ook voor een betere samenwerking tussen de scholen en de betrokken organisaties.

Eenzaamheid

Uit onderzoek blijkt dat de emotionele eenzaamheid van de hele bevolking in de afgelopen jaren is toegenomen (van 18% naar 25%, onderzoek Universiteit Tilburg 2020). Voor jongeren en 75+ is dit percentage zelfs fors hoger. Daarom startte de Gemeente Breda samen met partners in de stad de campagne +ĖĖN (www.pluseenbreda.nl. Via de campagne wordt aandacht gevraagd voor eenzaamheid en worden tips gegeven hoe hiermee om te gaan. +ĖĖN is onderdeel van één van de vraagstukken waaruit de groepen kunnen kiezen.

Deelnemers en partners

De bijna 100 leerlingen en studenten die dit jaar deelnemen aan de Experience ‘Gezond 100!’ komen van de volgende opleidingen: Newmancollege (mavo en havo), Curio (Vmbo en MBO verpleegkunde BOL), Graaf Engelbrecht (VO) en Avans Hogeschool (HBO).

De zorgpartners Amphia, Zorg- en welzijnsorganisatie Surplus, Zorgorganisatie Thebe, GGD West-Brabant en daarnaast de gemeente brengen ieder een thema in:

  • Amphia wil samen met de studenten onderzoeken hoe eenzaamheid onder patiënten kan worden herkend en voorkomen.
  • De centrale vraag die Surplus stelt, is ‘Hoe herken je en bereik je jongeren met gevoelens van eenzaamheid?’ Eenzaamheid komt helaas bij alle leeftijden voor binnen onze samenleving. Ook bij jongeren.
  • De inbreng van Thebe is het thema ‘Eenzaamheid bij ouderen in Breda’ en vraagt onder meer hoe je erachter komt of iemand eenzaam is en welke activiteiten je kunt aanbieden om eenzaamheid te doorbreken.
  • De GGD stelt: “We richten ons bij eenzaamheid vaak op ouderen en jongeren. Toch is in Breda één op de 10 volwassenen (zeer) ernstig eenzaam. Hoe komt dat en wat zouden we er samen aan kunnen doen?”
  • De gemeente stelt de studenten de vraag ”Welke technologische ontwikkelingen kunnen helpen om eenzaamheid te verminderen..”

Ervaringen

Dit jaar vervangt de Experience de hiervoor gebruikte term Challenge. Het label Experience sluit beter aan op de doorlopende leerervaringen.
Er is veel animo onder de scholen en opleidingen om deel te nemen aan de Experience. Dit jaar meldden zich 2 nieuwe scholen aan. Wat vooral aanspreekt zijn nieuwe manieren om samen te werken. Dat gebeurt in gemixte groepen van verschillende onderwijsniveaus.

Vorig jaar was een bijzonder jaar omdat de groepen elkaar niet fysiek en op diverse locaties, maar alleen online konden ontmoeten. Dat heeft effect gehad op de interactie met elkaar en met de partners. Dit jaar zijn de groepen welkom op locaties van de zorgorganisaties om nader kennis te maken met de praktijk. Als dit door COVID-19 niet mogelijk is, worden de studenten op een andere manier in contact gebracht met zorgverleners, specialisten en andere zorgprofessionals.

De vraag van de zorgorganisaties sluit aan op een lopend initiatief of project. Daardoor worden de jongeren heel concreet ingezet om deze projecten te verdiepen en verder te helpen.

City Deal Kennis Maken Breda en Werkend Leren

Breda is in 2019 aangesloten bij het landelijk kennisnetwerk City Deal Kennis Maken. Naast de gemeente Breda werken de volgende onderwijsinstellingen daarin samen en zetten hun kennis en expertise in voor het helpen oplossen van maatschappelijke opgaven in de stad: Avans Hogeschool, Breda University of applied sciences, Curio, De Rooi Pannen en de Nederlandse Defensie Academie. De werkgroep Werkend leren is organisator van de Experience.