BREDA - Over 30 jaar zal er bijna een verdubbeling van het aantal senioren in Breda zijn. Dit betekent dat er in 2030 - naar verwachting - meer ouderen dan jongeren in Breda wonen.

Dat levert kansen en opgaven op. Voor de zorgsector, voor de leefbaarheid in de wijken, voor onderwijs, de arbeidsmarkt en voor ondernemers. De gemeente Breda wil daar op tijd op inspelen met het programma ‘Breda Senior’.

Programma Breda Senior
Het doel van het programma Breda Senior is om boven water te krijgen wat er de komende jaren in Breda nodig is om ervoor te zorgen dat Breda een fijne gemeente blijft om in te wonen, ongeacht de leeftijd. Er komt geld beschikbaar om dat op een gestructureerde manier te inventariseren. Ouderen mogen aangeven wat ze op allerlei terreinen van de gemeente verwachten. Er wordt in kaart gebracht wat er al voor senioren in Breda is en wat nog beter kan. Daarnaast wordt kennis gedeeld over (technologische) middelen, die het leven op leeftijd makkelijker en veiliger maken. Bijvoorbeeld door de inzet van de Inspiratiebus.

Met campagnes als Wonen met Gemak wordt gewerkt aan bewustwording. Wat kun je op jongere leeftijd al doen om plezierig oud te worden? Want vergrijzing vraagt om meer dan alleen een Wmo-zorgaanbod. Plezierig wonen, voorzieningen in wijken en buurten en een veilige, toegankelijke en groene buitenruimte zijn daarbij belangrijk.

De werkconferentie
Breda Senior is gestart met een werkconferentie. Tijdens de werkconferentie ‘Gelukkig en gezond oud worden in Breda’ zijn professionals, ouderen, Gemeente Breda en de Seniorenraad met elkaar in gesprek gegaan. Alle informatie die tijdens de werkconferentie en eerdere gesprekken is verzameld wordt gebruikt om te komen tot een agenda voor de komende twee jaar. Daarin moet komen te staan waar Breda de komende twee jaren extra op gaat inzetten; waar zijn de “grijze vlekken”, wat mist er?

Net als tijdens de werkconferentie, zal ook bij het opstellen van de agenda nadrukkelijk worden uitgegaan van de kracht en behoefte die bij Bredase senioren zelf aanwezig is. Zij vormen zelf het programma en bepalen waar prioriteiten moeten liggen.