BREDA - Op de fiets naar het Ginneken wordt deze zomer een stuk makkelijker. In het hart van de wijk, aan de Ginnekenmarkt, komt een gratis pop-up fietsenstalling met zestig plekken. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat fietsen kriskras worden gestald wat voor onveilige situaties en een rommelig straatbeeld zorgt.


De gratis pop-up stalling is te gebruiken vanaf vrijdag 28 uli. Er zal geen toezicht zijn. Om de stalling van zestig rijwielen mogelijk te maken, komen vijf parkeerplaatsen op de Ginnekenmarkt ter hoogste van de huisnummers 8 tot en met 11 te vervallen.

Wethouder Jeroen Bruijns (parkeren): “Breda is een gastvrije stad. Wie op de fiets komt, moet die goed kunnen stallen. Zo houden we onze stad en dorpen netjes en veilig. We investeren daarom volop in fietsenstallingen en maken ook steeds meer gebruik van pop-ups. In het Ginneken zien we dat er te weinig nietjes zijn. Om te voorkomen dat mensen daardoor hun fietsen overal maar neerzetten, zorgen we direct voor een tijdelijke stalling. Dat daardoor vijf parkeerplaatsen vervallen is jammer, maar op deze manier kunnen we wel zoveel mogelijk mensen gastvrij ontvangen op de Ginnekenmarkt.”

Plan van aanpak

De pop-up fietsenstalling blijft in ieder geval staan tot de herfstvakantie. Daarna wordt met de ondernemers van BIZ Ginneken geëvalueerd. Hierbij wordt ook gekeken naar de ervaring van de fiets- en parkeerhandhavers. Dit alles wordt meegenomen in een plan van aanpak voor het (fiets)parkeren in de omgeving van de Ginnekenmarkt. Wellicht kan een permanente oplossing gevonden worden bij de mogelijke herinrichting van het Schoolakkerplein.

Met het plaatsen van de pop-up stalling wordt ook direct uitvoering gegeven aan de motie ‘Fietsparkeren Schoolakkerplein’ die de gemeenteraad heeft aangenomen op 22 juni.