BREDA - Hoe gaan we het doen in 2024? Daar geeft de Kadernota antwoord op met een concrete uitwerking van de ambities uit het bestuursakkoord ‘Dichtbij doen, samen sterk vooruit’.


Wethouder Carla Kranenborg - van Eerd (Financiën): “Breda heeft een solide financiële positie. We hebben als gemeente vet op de botten. En dat is nodig. Want we zien onze kosten toenemen, de prijzen stijgen en dat het Rijk dan wel, dan weer niet met geld over de brug komt. Tel daarbij op dat we in een tijd leven waarin we niet weten wat er op ons afkomt. Dit vet op de botten geeft ons houvast om voortvarend de ambities uit ons bestuursakkoord uit te werken. En samen met onze partners, ondernemers en inwoners het verschil te maken voor onze dorpen en wijken.”

De jaarlijkse kadernota legt het college van burgemeester en wethouders voor aan de Bredase gemeenteraad.

Meer info: www.hetgeldvanbreda.nl