BREDA - Welk kunstwerk komt straks bij het Artikel 1-monument in het Valkenberg park te staan? Alle inwoners van Breda mogen de komende weken kiezen uit de ontwerpen van Monica Dahlberg, Folkert de Jong en Jennifer Tee.

De Bredase wethouders Boaz Adank en Marianne de Bie gaven 15 september in het park een toelichting op de drie creaties.

De aanleiding voor het Artikel 1 - kunstwerk is het paviljoen dat Yangzhou, de partnerstad in China, aan Breda heeft geschonken ter ere van de 25 jaar stedenband en dat ook in het Valkenberg gepland is. Naast de positieve reacties over de komst van het paviljoen ontstonden er ook kritische geluiden vanwege de mensenrechtensituatie in China. Reden voor de gemeenteraad van Breda en het college van BenW om in het park ook ruimte te maken voor een werk dat zich richt op het belang van gelijke behandeling. Op die manier kan het gedachtengoed achter Artikel 1 een plek krijgen in het hart van de stad en worden inwoners en bezoekers aangespoord het onderwerp van gesprek te laten zijn en blijven.

‘Mogen zijn wie je bent’
Wethouder Boaz Adank (Internationalisering en Binnenstad): “Het mooie aan kunst is dat het op ieder individu een andere uitwerking heeft. Maar dat het ons wel samenbrengt. Dat is ook precies wat we beogen met het plaatsen van een kunstwerk dat het artikel 1 uit de Grondwet vertegenwoordigt: Mogen zijn wie je bent en behandeld worden als ieder ander. Een grondrecht dat van groot belang is en dat op deze manier - welk ontwerp het ook wordt - op een prominente plek in het groene hart van onze stad te vinden zal zijn. Zodat we er steeds aan herinnerd blijven worden.”

Heel benieuwd
Marianne de Bie (Kunst en Cultuur): “Ik ben blij verrast met de ontwerpen die zijn aangeleverd, ze prikkelen en zetten ieder op hun eigen manier aan tot denken. Bijzonder en mooi dat de kunstenaars die allen dezelfde opdrachtformulering hebben gekregen er zo hun eigen interpretatie aan hebben gegeven. Omdat ze qua stijl enorm uiteen liggen, verwacht ik dat ze verschillende smaken in de stad gaan aanspreken. Ik ben heel erg benieuwd wat de keuze van de Bredanaars gaat zijn. Ik kijk er naar uit!”

Breda mag maand lang stemmen
De drie ontwerpen staan vanaf 15 september op de website Planbreda.nl Daar kunnen inwoners van Breda hun stem uitbrengen op het kunstwerk dat volgens hen in het park moet komen. Stemmen kan tot 15 oktober. De verkiezing wordt ondersteund door een (social media) campagne.