BREDA - Doorstroomvoorziening is er voor ondersteuning naar een stabieler leven van de straat Woensdagmiddag opende wethouder Boaz Adank samen met Judith Kuypers, directeur-bestuurder van SMO Breda de nieuwe dag en nachtopvangvoorziening voor dak- en thuislozen uit de regio. Het nieuwe gebouw is een verademing voor alle betrokkenen. Het is veel meer geschikt om dak- en thuislozen te ondersteunen bij hun weg naar herstel. Zo is er geen slaapzaal meer met stapelbedden, maar zijn er 40 kamers voor 1 of maximaal 2 personen. Hierdoor ontstaat meer rust en ruimte voor alle cliënten waardoor ze beter op kracht kunnen komen en sneller stappen kunnen zetten.


Boaz Adank, Wethouder Wet Maatschappelijk Ondersteuning: “We waren het met elkaar eens dat er een nieuwe opvangplek moest komen voor mensen die dat even nodig hebben. Een plek waar de mensen veilig op adem kunnen komen en die voldeed aan de normen die we daar in deze tijd aan stellen. Ik ben echt blij dat die er nu is. En zeker ook omdat we dat binnen een afzienbare tijd hebben kunnen realiseren met elkaar.”

Judith Kuypers, directeur-bestuurder SMO Breda : “We hebben hier lang naar uitgekeken en nu is het eindelijk zover. In de nieuwe Doorstroomvoorziening kunnen we mensen een veilige en rustige plek bieden. Uitgerust kun je harder werken aan herstel.”

Door goede samenwerking snelle stappen kunnen zetten

Eind 2019 stelde de gemeenteraad van Breda financiële middelen beschikbaar voor nieuwbouw van de Doorstroomvoorziening (DSV). Sindsdien is gewerkt aan een passend ontwerp en de sloop van het oude gebouw. Het voormalige gebouw was verouderd en de technische staat matig. Ook de inrichting sloot niet meer aan bij de wijze waarop dak- en thuislozen het beste ondersteund kunnen worden. De nieuwe Doorstroomvoorziening is gebouwd onder de standaarden van nu en ook vanuit de huidige visie op de beste weg naar herstel. Net als in de oude situatie is er in de reguliere opvang ruimte voor 40 mensen en zijn voor de winteropvang 20 plekken beschikbaar. In het ontwerpproces zijn de medewerkers van de DSV intensief betrokken. Ook de cliëntenraad SMO Breda heeft meegedacht over het ontwerp.

In 2021 werd er een start gemaakt met de bouw. De bouw heeft ongeveer een jaar geduurd. In juli 2022 werd de nieuwbouw opgeleverd. De afgelopen weken is er hard gewerkt om de nieuwbouw gebruiksklaar te maken en de verhuizing vanuit de tijdelijke opvanglocatie aan de Riethil voor te bereiden. De aanleg van de buitenruimte is nog niet gereed, die werkzaamheden worden volgens planning eind september afgerond, binnen twee maanden komt daar ook de beplanting. Het gebouw zelf is in ieder geval klaar om mensen te ontvangen. In de laatste week van september verhuizen daarom de dak- en thuislozen naar de Slingerweg.