BREDA - Breda investeert €1,65 miljoen in het aanleggen en aanpassen van fiets- en wandelvoorzieningen in en om de stad. Zo wordt het nog aantrekkelijker voor inwoners en bezoekers om te genieten van alle mooie natuur van Breda.


Ruimte maken
Deze maatregelen dragen bij aan het proces van ‘ruimte maken’ uit het maatregelenpakket rondom Corona. Zo is Breda ook bezig met plannen om meer verkoelende plekken in te richten, waarbij komende zomer het water kan worden opgezocht. Daarnaast wordt ook een gedeelte van ’t Zoet al beschikbaar gesteld aan de stad. Eind april volgen nog meer plannen om ruimte te maken in de stad. Wethouder Paul de Beer: “De wens om op een veilige en leuke manier te kunnen recreëren is van alle tijden. Gezien de huidige perikelen rond het Corona-virus is de wens om naar buiten te gaan alleen maar toegenomen. In Breda werken we al jaren aan het versterken van de natuur en geven we nu ook gericht meer ruimte om te recreëren.”

Fietsroute Prinsenbeek-Etten-Leur
In het gebied ten noorden van Prinsenbeek zijn Staatsbosbeheer en waterschap Brabantse Delta bezig met de ontwikkeling van een moerasgebied. Vooruitlopend hierop gaat Breda samen met deze partners en de gemeente Etten-Leur de Hooglaarsestraat opknappen. En er komt nog dit jaar een fietsbrug over de Halse Vliet naar Etten-Leur.

Markdal
In het Markdal is de stichting Markdal bezig met de balans te herstellen tussen natuur en landbouw. Diverse partijen zoals provincie en waterschap, investeren fors in deze ontwikkeling. Breda draagt hier bij aan de kosten voor recreatieve voorzieningen zoals de verbreding van het fietspad langs de Mark tussen de Duivelsbruglaan en de A-58. Zo krijgen de vele fietsrecreanten meer ruimte.

Ulvenhoutse Bos
Breda wil bezoekers verleiden om meer met de fiets naar het bos te komen. Breda gaat de fietspaden in het Ulvenhoutse Bos aan de Kerkdreef en Torendreef dit jaar op een goed niveau brengen. Hiermee wordt een link gelegd met de fietsallee naar Alphen-Chaam die vorig jaar in gebruik is genomen en onstaat een betere verbinding tot aan Landgoed Wolfslaar.

Landgoed Wolfslaar
Voor park Wolfslaar heeft de gemeente samen met de stichting Landgoed Wolfslaar een plan laten opstellen voor de inrichting. Het gaat met name om de balans aan te brengen tussen het cultuur-historisch herstel en natuurontwikkeling en recreatie. De stichting zoekt aanvullende financiering om bij te dragen aan het behoud en versterken van het landgoed. De gemeente draagt bij aan het herstel van de aanwezige wandelpaden.