BREDA - Binnenkort betaald parkeren in de wijken Zandberg West, Zandberg Oost en Boeimeer Oost uitgebreid.

Een klankbordgroep, bestaande uit betrokken bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit de wijk, heeft met ons meegedacht. Zij hebben een advies opgesteld over hoe betaald parkeren kan worden ingevoerd, zodat dit het beste aansluit bij de wijk. De klankbordgroep overhandigt het advies op 24 september aan Greetje Bos, wethouder parkeren.

Elementen uit het advies van de klankbordgroep

  • De tijden waarop betaald parkeren geldt in het hele gebied (dus inclusief Ginnekenweg tot aan Franklin Rooseveltlaan) te laten gelden van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur en op donderdag van 9.00 tot 20.00 uur.
  • Het ‘eerste kwartier gratis parkeren’ blijft gelden voor de winkelstraten Ginnekenweg (tot aan Franklin Rooseveltlaan) en Wilhelminastraat; hetzelfde als nu. In straten waar het eerste kwartier gratis is, mogen geen vergunninghouders parkeren.
  • Op sommige plekken in de wijk parkeren automobilisten op een wijze die officieel niet mag, bijvoorbeeld op de stoep. De klankbordgroep heeft die plekken bekeken en een advies opgesteld van welke van deze plekken officiële parkeerplaatsen gemaakt kunnen worden.
  • De Generaal Maczekstraat niet toevoegen aan het reguleringsgebied.
  • Zo min mogelijk parkeerautomaten plaatsen en zo de uitstraling van de wijk behouden. Ook met het aanbrengen van parkeervakken en verkeersborden spaarzaam omgaan.
Hoe nu verder

In februari besloot het college dat in deze buurten betaald parkeren wordt ingevoerd en in mei heeft een meerderheid van de gemeenteraad aangegeven het beleid te steunen. Momenteel bereidt de gemeente voor hoe dat er op straatniveau uit gaat zien. Het advies van de klankbordgroep wordt daar uiteraard nauw bij betrokken.
In oktober ontvangen bewoners een Bredabericht met aanvullende informatie die voor hen van belang is, zoals de datum waarop betaald parkeren ingaat en hoe het aanvragen van een vergunning of bezoekersregeling in zijn werk gaat (en tegen welke kosten).