BREDA - Staatsbosbeheer en de Gemeente Breda gaan de parkeermogelijkheden in het noordelijk deel van het Mastbos aanpassen. Doordat bezoekers op dit moment vaak in de bermen parkeren, ontstaat er schade aan de wortels van de bomen. Daarom is het vanaf 15 maart niet meer mogelijk om te parkeren in de bermen langs de Huisdreef. De Bouvignelaan wordt in het voorjaar autovrij. Op deze manier krijgt de natuur de kans om zich te herstellen en krijgen fietsers en wandelaars meer ruimte en rust. Staatsbosbeheer en de Gemeente Breda hebben omwonenden hierover geïnformeerd.

Veranderingen

Vanaf 15 maart wordt de Huisdreef autoluw vanaf de Burgemeester Kerstenslaan tot aan de Bouvignedreef. Bezoekers kunnen hun auto niet meer parkeren in de bermen langs de Huisdreef. De Huisdreef en de Stouwdreef blijven wel bereikbaar voor auto’s. De Stouwdreef krijgt vijf parkeerplaatsen die gereserveerd zijn voor mensen met een beperking.

Vanaf het voorjaar is de Bouvignedreef niet meer toegankelijk voor auto’s. De woningen aan de Bouvignedreef blijven bereikbaar via de Huisdreef. Sinds vier jaar kunnen bezoekers van het Mastbos al niet meer parkeren in de bermen rond het Waterschap Brabantse Delta. De parkeerplaatsen van het Waterschap en bij restaurant Bouvigne Paradijs bieden voldoende plaats om te parkeren. Deze parkeerplaatsen zijn vanuit het Mastbos bereikbaar gemaakt door de aanleg van voetpaden. Ook de andere officiële parkeerplaatsen rond het Mastbos, zoals de hoek van de Burgemeester Kerstenslaan/Huisdreef, blijven bestaan.

Rust en ruimte

Staatsbosbeheer en de Gemeente Breda denken al jaren na over een beter evenwicht tussen natuurwaarde, bereikbaarheid, recreatie en veiligheid in het Mastbos.

We willen de historische lanen van het Mastbos behouden. De natuur krijgt met deze maatregelen de kans om zich te herstellen. Dit levert ruimte en rust op, voor zowel de natuur als voor bezoekers aan het Mastbos. Zo leveren we met elkaar een bijdrage aan de ambitie ‘Breda Stad in een Park'.

Wethouder Peter Bakker (natuurontwikkeling)

In de loop der jaren is het bezoek aan dit gedeelte van het Mastbos toegenomen. Dat betekent ook een toename van het autoverkeer. Op drukke dagen rijden er veel auto’s in beide richtingen van de Huisdreef en staan de bermen aan twee zijden vol met geparkeerde auto’s. Dit heeft gevolgen voor de veiligheid van wandelaars en fietsers.

Dat het Mastbos door de bezoekers zo goed beleefd wordt, past helemaal in de filosofie van Staatsbosbeheer. Met de voorgenomen maatregel proberen we de balans rust/gebruik in het bos terug te vinden, omdat de afgelopen jaren de aanwezige natuurwaarden en veiligheid van deze bezoekers enorm onder druk kwamen te staan.

Albert Goorden

Projectleider Staatsbosbeheer

Bereikbaarheid

Staatsbosbeheer en de gemeente gaan bezoekers die per auto naar het Mastbos komen, met borden verwijzen naar de juiste parkeerplaatsen. Er komen ook tijdelijke verwijsborden langs de belangrijkste rijroutes naar het Mastbos. Staatsbosbeheer en de gemeente gaan het autoverkeer volgen en nemen zo nodig extra maatregelen. Bezoekers die die mogelijkheid hebben, worden gevraagd om met de fiets of te voet naar het Mastbos te komen.

Restaurant de Boschwachter blijft per auto bereikbaar voor de restaurantbezoekers. In overleg met Staatsbosbeheer wordt de parkeergelegenheid naast het restaurant voor deze bezoekers uitgebreid. Daarvoor zijn er door Staatsbosbeheer recent bomen gekapt. Deze gekapte bomen zijn door Staatsbosbeheer al eerder gecompenseerd.