BREDA - De realisatie van een nieuw stuk stad in Breda is een stap dichterbij gekomen. ‘t Zoet moet een nieuwe stadswijk worden die zorgt voor nieuw stedelijk leven in Breda. Hoogstedelijk en verbonden, waarbij niet meer van hetzelfde wordt gebouwd, maar een uniek stadsdeel zoals Breda dat nog niet kent. Het College van burgemeester en wethouders van Breda vraagt de Bredase gemeenteraad het ‘Toekomstperspectief ’t Zoet’ vast te stellen. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant stelde die visie 7 maart vast.

Het toekomstperspectief is het document waarin de inhoudelijke visie op de ontwikkeling van ’t Zoet wordt verwoord. Het is een visie en geen in beton gegoten plan.

Hartstikke mooi dat we het toekomstperspectief voor ’t Zoet naar de gemeenteraad kunnen sturen. De afgelopen maanden hebben veel Bredanaars intensief met ons meegedacht over de toekomst van ‘t Zoet. Ik ben benieuwd of onze raadsleden net zo enthousiast zijn over deze visie als ons College en al die Bredanaars. Dit is echt een belangrijke eerste stap in een gebiedsontwikkeling die zeker 20 jaar gaat duren. Dus is het belangrijk de richting aan te geven en nog niet alles in te vullen.

Wethouder Daan Quaars

Sinds begin 2021 zijn de gemeente Breda en provincie Noord-Brabant samen eigenaar van het voormalige CSM-terrein, dat inmiddels is omgedoopt tot ‘t Zoet. De gemeente Breda heeft samen met de provincie Noord-Brabant de ambitie om ’t Zoet te ontwikkelen tot een hoogstedelijk, internationaal georiënteerd gebied met Bredase en Brabantse karaktertrekken.

We willen hier in onze spoorzone CrossMark Breda met ’t Zoet echt een gebied gaan maken zoals we dat zijn weerga niet kent. Uniek voor Breda en de regio. Ik vind het mooi om te zien dat er in de gesprekken die we met Bredanaars hadden veel draagvlak was voor onze ambitie voor een nieuwe vorm van stedelijkheid in Breda. Daarbij werd vaak genoemd dat verbondenheid, welzijn en duurzaamheid belangrijk zijn. Wonen en werken met veel ruimte voor ontmoeting in de openbare ruimte. Ik kijk er naar uit om de plannen voor ’t Zoet verder uit te werken met de Bredanaars.

Wethouder Daan Quaars

Onze slogan als provincie is ‘samen bouwen aan de kwaliteit van Brabant’. Daarom zijn wij als provincie bij verschillende stedelijke transformatie-projecten in Brabant betrokken en zijn we met de gemeente Breda in de ontwikkeling van ’t Zoet gestapt. Het voormalige CSM-terrein biedt samen met de directe omgeving enorme kansen om een nieuw stedelijk gebied aan Breda toe te voegen waarmee de stad en de regio een nieuwe stap kunnen zetten. Het wordt een plek met een diversiteit aan woningen, maar ook een fijne plek om te werken en te verblijven. Met ook een kans om natuur en water klimaat-proof in te richten.

Erik Ronnes

gedeputeerde Wonen en Ruimte

Participatie

Het Bredase college gaf in

het najaar van 2022 het ‘Ontwerp Toekomstperspectief’ vrij voor participatie. Na een intensief participatietraject

met omgeving en stakeholders is het

Ontwerp Toekomstperspectief op onderdelen verrijkt.

Het uitvoeren van het participatietraject was een belangrijke stap voor het krijgen van begrip en draagvlak in deze fase van de gebiedsontwikkeling van ’t Zoet, onder andere door betrokkenheid van veel inwoners, ondernemers, geïnteresseerden en experts van binnen en buiten Breda.

Verrijkt

Met de reacties, dromen en ideeën die zijn opgehaald uit het participatietraject is begrip en draagvlak voor de nieuwe stadsontwikkeling van ‘t Zoet ontstaan. Nu is het moment aangekomen om de ambities en het ruimtelijk raamwerk van het toekomstperspectief van ‘t Zoet voor te leggen voor politieke besluitvorming.