BREDA - De gemeente Breda wil in 2044 CO2-neutraal zijn. Tevens is de gemeente van mening dat een gezonde lucht en lawaaivrije omgeving de stad Breda een fijne plek maakt om in aanwezig te zijn. CO2-neutraal, want de gevolgen van de opwarming van de aarde worden steeds groter. Een van de manieren om CO2-neutraal te kunnen worden, is ervoor zorgen dat de machines, werktuigen en voertuigen die worden ingezet bij bouwprojecten schoon en emissieloos zijn.


Stappen zetten naar een duurzame bouw

Op 30 oktober heeft wethouder Peter Bakker (Klimaat en Energie) om dit plan te kunnen bereiken, een convenant getekend, dat de samenwerking tussen overheden, marktpartijen en brancheorganisaties onderstreept. Met het convenant wil de gemeente stappen zetten naar een duurzame bouw. Volgens de wethouder wordt met het ondertekenen van het convenant nog sterker ingezet op samenwerking, juist met de ondernemers.

Tijdens de ondertekening gaf de wethouder aan dat iedere bouwplaats in 2030 emissieloos moet zijn. Voor de ondernemers in de bouw is dit een grote uitdaging. Met ondertekenen van het convenant wordt meer ingezet in de samenwerking, zodat de gemeente de ondernemers kan helpen met de overgang naar een emissievrije bouwplaats. De samenwerking is niet alleen belangrijk voor de natuur, het klimaat en de gezondheid van de inwoners van de stad, maar ook voor de voortgang van bouwprojecten in Breda.

Duurzame bouw en emissievrije bouwplaats

In de gehele bouwsector staat men voor de uitdaging om de stappen te zetten die leiden naar een duurzame bouw. Rijksoverheid, overheden, bouwpartijen en kennisinstellingen werken samen middels het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).

In het programma wordt samengewerkt aan één aanpak om bouw-, onderhouds- en sloopprojecten schoner uit te voeren. Het programma SEB maakt zich sterk voor een succesvolle transitie (dit is de overgang naar een volgende fase) naar schone en emissievrije bouwplaatsen in 2030.

Zo'n emissievrije bouwplaats is een bouwplaats waarbij zo min mogelijk uitstoot van schadelijke stoffen plaatsvindt tijdens het bouwproces. Met andere woorden, dat er tijdens de bouw geen of nauwelijks uitstoot zal plaatsvinden van bijvoorbeeld fijnstof, stikstofdioxide en CO2.

Om te komen tot zo min mogelijk uitstoot van schadelijke stoffen, zal men gebruik moeten maken van elektrische bouwmachines, zal het aantal transportbewegingen worden verminderd en zullen er duurzame materialen gebruikt moeten worden.

In Breda zijn een aantal verschillende bouwbedrijven bezig met deze transitie. Een voorbeeld is de bouwondernemer die werkt aan de herinrichting van de Marialaan - Allerheiligenweg. De ondernemer maakt gebruik van een elektrische shovel, midiloader, minigraver en een schone grote kraan.