BREDA - Breakdance, skateboarden en graffiti: hippe vormen van sport en cultuur zijn steeds prominenter aanwezig in Breda. De gemeente wil dit meer ondersteunen en komt daarom met een subsidieregeling voor Urban Sports & Culture. Vanaf 1 september kunnen sporters, artiesten of creatievelingen die actief zijn in de urban scene maximaal € 2.500,- ontvangen voor creatieve en/of sportieve projecten in Breda. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 september tot 31 december 2023. De projecten moeten plaatsvinden vóór 1 juli 2024. In totaal is er € 65.000,- beschikbaar.


Urban Sports & Culture is een verzamelnaam van creatieve, visuele en fysieke uitingsvormen die zich kenmerken door een vrij en expressief karakter. Spektakel, uitdaging en het demonstreren van vaardigheden spelen een belangrijke rol. Het bestaat vooral rondom communities van gelijkgestemden, met de stedelijke omgeving als decor en podium. Denk daarbij aan hiphop, skateboarden, breakdance, graffiti en freerunnen. Met name jonge inwoners zien het als een mooie manier om zich te ontwikkelen op het gebied van cultuur en sport en om leeftijdsgenoten te ontmoeten. De aanwezigheid van uiteenlopende urban activiteiten maakt een stad vaak aantrekkelijk, hip en spannend.

Marike de Nobel, wethouder Cultuur: “Urban Sports & Culture is een mooie aanvulling op andere bestaande vormen van kunst en cultuur. Het is een creatieve en hippe levensstijl. Jongeren halen hun inspiratie uit alles wat ze tegen komen op straat, op het internet of bij hun leeftijdsgenoten. Het trekt een nieuwe doelgroep aan die zich in alle bevolkingslagen, achtergronden en leeftijden bevindt. Met deze subsidie stimuleren we deze vorm en geven we met name jongeren de kans te experimenteren en hun talenten te ontwikkelen.”

Laagdrempelige regeling

In 2021 is een Urban City Scan uitgevoerd in Breda. Daaruit kwam naar voren dat er binnen de Urban Sport & Culture scene behoefte is aan experimenteerbudget en een eenvoudige manier om subsidie aan te vragen. Dit werd de afgelopen maanden ook genoemd tijdens gesprekken met partners in de stad over het nieuwe cultuurbeleid. De urban scene werkt vaak met korte termijnen en tijdelijke projecten. Creativiteit en energie worden geremd door lange en ingewikkelde subsidietrajecten. Er is om die reden gekozen voor een laagdrempelige en efficiënte regeling. Een aanvraag bestaat uit een ingevuld aanvraagformulier (korte vragenlijst) en sluitende begroting. Op die manier krijgen ook jonge talenten met goede ideeën een kans om aanspraak te maken op ondersteuning. Binnengekomen aanvragen worden zo snel mogelijk beoordeeld.

Jongerencultuur en urban

In 2022 ontvingen 11 culturele organisaties een bijdrage van de gemeente voor het geven van een impuls aan jongerencultuur. Daarnaast ontvangt Pier 15 al jaren subsidie voor hun jaarprogramma Urban Sports & Culture. In 2024 zijn deze subsidies voor organisaties, deels bekostigd met middelen van de Rijksoverheid, opnieuw beschikbaar. De subsidieregeling Urban Sports & Culture is hier een mooie aanvulling op. Deze richt zich namelijk op de beoefenaars.

Nieuw cultuurbeleid

In het nieuwe cultuurbeleid dat dit jaar ontwikkeld wordt en vanaf 2025 ingaat, zullen jongerencultuur en de urban scene ook een belangrijke plek innemen. Op die manier blijft er ook in de toekomst voldoende aandacht bestaan voor cultuur bij jeugd en jongeren in Breda.