BREDA - De gemeente heeft om veiligheidsredenen een tijdelijk zwemverbod ingesteld voor het gedeelte van de Mark tussen de Cimburgalaan en Tennisvereniging Markant in het Boeimeerpark. Zwemmen is hier tot eind oktober verboden. Het zwemmen en vooral ook het duiken vanaf de brug en vanaf de oever levert regelmatig gevaarlijke situaties op. Dit deel van de Mark wordt ook goed gebruikt voor suppen en varen (kano’s, bootjes). Deze maatregel is in overleg met omwonenden getroffen.

Het tijdelijk zwemverbod wordt ingesteld in overleg met de waterpartners en op advies van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). De ODZOB beoordeelt de veiligheid en de kwaliteit van zwemwater in Noord-Brabant.

In het Boeimeerpark blijft de verkoelplek met het stadsstrandje aan de Mark bij het bergbezinkbassin (iets noordelijker richting het Almondepad) gewoon in gebruik.