BREDA - Maandag 14 september start de aannemer met de herinrichting van de Menno van Coehoornstraat. De werkzaamheden duren tot medio december 2020.

De werkzaamheden bestaan uit:
  • Vervangen riolering en het opnieuw inrichten van de bovengrond.
  • De rijbaan (eenrichtingsverkeer van de Stationsweg naar de Delpratsingel) wordt versmald.
  • In de parkeerstrook komen bomen.

Om de overlast te beperken worden de werkzaamheden in 3 fases uitgevoerd. Tijdens de hele periode is de Menno van Coehoornstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Om de verkeerscirculatie in de Spoorbuurt goed te houden wordt de rijrichting van de Meerten Verhoffstraat tijdelijk omgedraaid. Alle bestemmingsverkeer voor de Willemstraat, Meerten Verhoffstraat, Stationsweg, Stationsplein en Terheijdensestraat moet via de Willemstraat inrijden en via de Meerten Verhoffstraat uitrijden.

Afsluiting parkeergarages

Aan de Meerten Verhoffstraat liggen 2 ondergrondse parkeergarages. Tijdens de werkzaamheden blijven deze zo lang en goed mogelijk bereikbaar, maar op enig moment zullen deze (voor maximaal 5 aaneengesloten dagen) afgesloten worden. De exacte data worden met borden bij de entree van de parkeergarages aangekondigd. De gemeente verzoekt gebruikers van deze garages de auto gedurende deze korte periode niet te gebruiken en binnen te laten staan. Mocht dat echt niet mogelijk zijn, dan kan contact worden opgenomen met de gemeente om te kijken naar een alternatief.

Inloopavond
Voor de bewoners van de Menno van Coehoornstraat wordt een inloopavond met tijdblokken gehouden. Vanwege de coronamaatregelen kan de gemeente niet iedereen hiervoor uitnodigen.

Cool Towns
Een deel van de maatregelen (aanbrengen van boomgroeiplaatsen en planten van bomen) vindt plaats in het kader van het Europese project Cool Towns. Cool Towns is een samenwerking tussen 13 Europese partners, gericht op het tegengaan van de negatieve effecten van klimaatverandering en het vinden van aantrekkelijke oplossingen die steden klimaatbestendig en robuust maken, zodat hittestress zo veel mogelijk wordt voorkomen of beperkt. Het project brengt toonaangevende Europese onderzoeks- / academische instellingen, overheidsorganisaties en bedrijven met expertise rond klimatologie en klimaatadaptatie samen. Cool Towns wordt ondersteund door het Europese Interreg-programma ‘2-Zeeën 2014 – 2020’. Meer informatie over Cooltowns.