BREDA - Voor iedereen moet er een plek zijn om te kunnen sporten en bewegen. Om een sport te doen die je leuk vindt. Toch is dit niet altijd vanzelfsprekend. Mensen met een beperking of chronische aandoening ervaren vaak belemmeringen om te sporten of te bewegen. Gelukkig zijn er in Breda organisaties en initiatieven die deze belemmeringen wegnemen. We lichten er een paar voor je uit.

Sportloket West-Brabant
Breda kent verschillende stichtingen en initiatieven die mensen met een beperking in beweging brengen. Zo kan iedereen die sporten mogelijk wil maken voor mensen met een beperking, of zelf een beperking heeft, terecht bij het sportloket van Uniek Sporten West-Brabant. Daar krijgen zij advies over sporten, bewegen, hulpmiddelen en vervoer. In 2020 kwamen bijna zestig Bredanaars via het sportloket in beweging. Ruim veertig Bredase sportaanbieders zijn aangesloten bij het Sportloket. Achttien sportaanbieders zijn be<1/>geleid in het opstarten of versterken van hun aanbod. Speciale teams binnen de verenigingen ondersteunen de sporters.

Stichting BAS

In Breda is Stichting BAS actief, die onder andere zwemmen, yoga, stijldansen en fitness in het aanbod heeft opgenomen. De stichting heeft een trouwe groep deelnemers en vrijwilligers. In 2020 deden 217 deelnemers mee aan dertien verschillende sporten. Oprichter Harry van der Avoort: ‘’Ik weet hoe belangrijk bewegen is, want ik heb al jarenlang zelf een beperking. Het is mijn passie hierin meer voor elkaar te krijgen.’

Wandel Challenge
Naast het Sportloket en Stichting BAS kent Breda de Wandel Challenge. Dit initiatief heeft als doel de afhankelijkheid van medicatie te verminderen. Janine van Gurp, coördinator Uniek Sporten West-Brabant: ‘‘Vijf jaar geleden zijn we gestart. Nu werken we in de hele regio samen met huisartsen en zorgteams.” De deelnemers volgen een programma van twintig weken. Professionals, medewerkers en vrijwilligers van het zorgteam begeleiden de wandelaars. In 2019 namen 140 Bredanaars deel aan de Wandel Challenge.

Running Blind
Ten slotte: Running Blind, een initiatief van atletiekvereniging Sprint en Koninklijke Visio. Running Blind maakt hardlopen mogelijk voor mensen met een visuele beperking. Zij trainen elke week op de baan of in het bos, met een buddy en een lang koord.

Toekomst
Ondanks alle positieve geluiden, is er nog veel te doen. Zo zou bij sportevenementen meer aandacht moeten zijn voor toegankelijkheid en zouden meer sportaanbieders in de regio moeten worden gestimuleerd om met een aangepast aanbod te komen. Daarnaast zijn het vervoer van en naar sportlocaties en de afstemming tussen de regionale WMO-afdelingen aandachtspunten. Janine: “Sport is zo’n mooi middel om mensen op veel gebieden te ondersteunen. Het gaat verder: Door te sporten kom je onder de mensen, heb je een doel voor die dag en word je tevredener over jezelf.”

Meer lezen over sport en bewegen in Breda? Lees dan het magazine