BREDA - In de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit zijn 15 juni 2021 rond de 100 garageboxen en bedrijfsgebouwen gecontroleerd in de gemeenten Altena, Breda en Drimmelen.Dit gebeurde door het Baronie Interventieteam, een samenwerking tussen West-Brabantse gemeenten, politie, Douane en het UWV.

Vondst wapen en benodigdheden voor hennepteelt
In de gemeente Altena werden zo’n 30 locaties doorzocht. In de haven van Werkendam werd een mogelijk vuurwapen aangetroffen. Dit is meegenomen voor nader onderzoek. In Breda werden zo’n 40 locaties aangedaan, waaronder garageboxen en loodsen. Aan de Graaf Hendrik III-laan zijn in een garagebox hennepgerelateerde goederen aangetroffen. Deze zijn in beslag genomen en worden vernietigd. In Terheijden zijn ruim 30 garageboxen gecontroleerd. Hierbij zijn geen bijzonderheden aangetroffen. Bij de actie hebben de BIT-teamleden informatiepakketten uitgedeeld om de alertheid van verhuurders van opslagruimtes en bedrijfsgebouwen te verhogen. “Twee dingen vallen op bij deze actie,” is de reactie vanuit de Taskforce RIEC. “In de eerste plaats merken we dat er veel waardering is voor de actie en over het algemeen positief wordt gereageerd op de controles door de pandeigenaren en omwonenden. In de tweede plaats dat door de vondsten blijkt dat alertheid nodig is, hoewel het overgrote deel van de opslagruimtes in orde was.”

Baroniegemeenten werken samen in het BIT

De gemeenten Alphen-Chaam/Baarle-Nassau, Altena, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Oosterhout en Zundert werken in deze acties samen als het Baronie Interventieteam (BIT). Hierbij sluiten ook andere overheidspartners aan als politie, Douane en Belastingdienst. De overheden treden samen op tegen georganiseerde criminaliteit en willen eigenaren en verhuurders ondersteunen bij het versterken van hun weerbaarheid. Door de samenwerking is de slagkracht groter en krijg je in korte tijd meer zicht en inzicht over een groter gebied. De partners werken samen in Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland-verband om gezamenlijk het zicht op en inzicht in ondermijnende activiteiten te vergroten, deze te analyseren en aan te pakken. Er volgen nog meer integrale controles in de Baronie.

Verhuurders weerbaar maken
De gezamenlijke acties hebben een dubbel doel. Aan de ene kant het opsporen en beëindigen van criminele activiteiten en aan de andere kant het weerbaar maken van verhuurders. Pandeigenaren krijgen tijdens deze acties tips over bijvoorbeeld het opstellen van een goed huurcontract. Ook worden ze erop gewezen dat betalingen altijd via de bank moeten verlopen en dat geen zaken gedaan kunnen worden zonder dat huurders ID-bewijzen hebben overlegd. Daarnaast krijgen verhuurders ook tips over het treffen van extra maatregelen, zoals het plaatsen van camera’s op afgesloten terreinen, gebruik van een toegangspoort met registratie en het aanbrengen van goede verlichting. Tot slot worden verhuurders geïnformeerd over de mogelijkheden voor het melden van vermoedens van overtredingen of crimineel gebruik van locaties. Aanpakken en tegengaan van criminele activiteiten is een taak van ons allemaal Georganiseerde criminaliteit pakken we samen aan. Vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken kunnen worden gemeld bij de politie (spoed 112, anders 0900-8844) of bij de gemeente, maar ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online via de website meldmisdaadanoniem.nl(externe link). Een ervaren vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat uw anonimiteit wordt gewaarborgd. Op deze manier zorgen we samen voor een betere en veiligere woon-, werk- en leefomgeving. Een aantal locaties van de BIT-actie van dinsdag zijn bezocht vanwege meldingen en tips.