BREDA - Wiesje van der Velde, een jonge vrouw van 34 jaar uit Breda, wil weer een leven met kwaliteit. Ze wil weer mee kunnen doen. Dat kan nu niet, want ze is ernstig ziek; haar bindweefsel is namelijk niet in orde. Als gevolg daarvan zit haar nek los, bijna zo los als de nek van een uil. Dat leidt tot zeer ernstige klachten. Wiesje is bedlegerig en komt haar huis bijna niet meer uit. Haar klachten worden ook nog eens steeds heftiger.

De enige kans om daar verbetering in te brengen, is een operatie in Barcelona. Die is erg duur en wordt helaas niet vergoed. “Wiesje heeft enorme last van ernstige vermoeidheid, continue zenuwpijn en een haperend autonoom zenuwstelsel. Ze krijgt zomaar koorts of een te hoge hartslag, heeft een steeds wisselende bloeddruk en kampt met ademstops en overgevoeligheid voor licht, geur, aanraking en geluid”, zo vertelt haar zeer bezorgde vader. “Er is al veel geprobeerd om de klachten te verhelpen. In september 2020 werd in het LUMC in Leiden het bovenste deel van haar nek vastgezet, maar dit bracht helaas geen verbetering. In Leiden kan men niets extra’s meer voor haar doen. Daar kunnen we niet bij gaan stilstaan, want stilstand is voor Wiesje letterlijk achteruitgang. Dat was de reden om te onderzoeken waar nog wel mogelijkheden zijn. Die zijn er helaas niet in Nederland, maar wel in Barcelona.”.

Het is inmiddels bij patiënten, zoals Wiesje, bekend, dat dokter Gilete in Barcelona veel ervaring met deze problematiek heeft. Hij weet zijn aanpak specifiek af te stemmen op patiënten met bindweefselproblemen. Hij kan dus de stap verder bieden, die het LUMC niet kan zetten. Daarom bezocht Wiesje hem in juli 2021. Tijdens het consult bleek zonneklaar, dat ook het onderste deel van haar nek nog voor problemen zorgt. Dokter Gilete adviseert Wiesje om ook dit deel van haar nek te fixeren. Vanzelfsprekend kan ook hij geen garanties geven, maar de resultaten die hij bij anderen boekt, zijn veelbelovend. Dat wordt overigens ook erkend door de neurochirurg in Leiden.

“Een operatie in Barcelona kost heel veel geld en wordt niet vergoed door de Nederlandse ziektekostenverzekeraar. Het is voor Wiesje wel de enige mogelijke uitweg uit de ellende. We willen de operatie mogelijk maken door crowdfunding. We proberen zoveel mogelijk van de benodigde € 80.000 bijeen te brengen met donaties van vrienden, bekenden en andere sympathisanten”, aldus haar vader.

Voor deze actie is een stichting opgericht, namelijk Stichting Wiesje’s Lifeline. Die geeft alle donateurs een helder beeld van de opbrengsten en de besteding van het geld. De stichting is voor Wiesje de enige uitweg uit de ellendige situatie waarin zij nu verkeert. Wilt u haar helpen en de operatie voor haar mogelijk maken, dan kunt u via www.wiesjeslifeline.nl een donatie doen.