BREDA - Delphy en vakblad ‘v/d Grond’ organiseren op 22 april 2022 gezamenlijk de Innovatiedag Pioenroos, een dag vol demonstraties en innovatieve objecten. Via een rondleiding in kleine groepen worden alle objecten toegelicht die aangelegd zijn op het demoveld bij Van Aert Flowers BV aan Bouwluststraatje 15 in Breda.

Programma

· Voor behoud en verbetering van bodemgezondheid is er een demonstratie afdekmaterialen vanuit de (internationale) projecten Best4soil en Leve(n)de Bodem Brabant;

· (Duurzame) bestrijding van schimmels en onkruiden;

· Bemestingsdemonstratie met verschillende producten;

· Vochtsensoren en vochthuishouding; vier sensoren zijn tussen het gewas in de bodem geplaatst om de voor- en nadelen van de verschillende vochtsensoren te demonstreren;

· QMS-water: Een model waarmee de irrigatie kan worden aangestuurd. Gebaseerd op o.a. data uit sensoren, gewasparameters, bodemkarakteristieken, weersverwachting e.d. Het model geeft per dag aan wat het vochttekort of – overschot per perceel is en waarmee de juiste hoeveelheid water op het juiste moment kan worden toegepast;

· Vervroegingsmogelijkheden in de teelt waarmee tunnels een veel gebruikte mogelijkheid is. In het veld liggen objecten met ook vliesdoek in verschillende gewichten;

· Tweede groei-jaar van de pioenen die verschillende heetstookbehandelingen hebben ondergaan voordat ze in 2021 zijn geplant;

· Welke fossiel-vrije energietoepassingen er mogelijk zijn op uw bedrijf, komt aan bod vanuit Agro Fossil Free;

· De bedrijvenmarkt is vrij te bezoeken;

· Daarnaast is er de mogelijkheid om deel te nemen aan spuitlicentieverlenging, onderdeel Teelt.

Vanuit ‘v/d Grond’ verschijnt in 2022 weer een speciale pioeneditie van het vakblad. Wilt u deze ook ontvangen, stuur dan een email met uw adresgegevens en onderwerp "Editie Pioenroos" naar vdgrond@xplant.nl.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in de teelt van Pioenroos; bezoek op 22 april de Innovatiedag Pioenroos.

Aanmelden gaat via https://delphy.nl/microsite/innovatiedag-pioenroos-22-april-2022/