BREDA - De samenwerking tussen de afdeling Breda van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en HOC Horeca Opleidingscentrum (HOC) is erop gericht om álle Bredase horecaondernemers te ondersteunen bij het opleiden en trainen van hun personeel. Dit is voor veel horecaondernemers een kostbare investering, die zich niet altijd terugbetaalt. De ondernemers worden uitgenodigd om de cursussen in eigen huis te organiseren en daar medewerkers van collega-ondernemers bij uit te nodigen, om zo de kosten te drukken.

De naweeën van de Coronacrisis: hoge druk op opleidingsopgave
Horecaondernemingen zijn bij wet verplicht om voldoende gediplomeerd personeel in dienst te hebben, bijvoorbeeld om de bedrijfsveiligheid, voedselveiligheid en sociale veiligheid te kunnen garanderen. Mark ter Beek (penningmeester van KHN afdeling Breda en eigenaar van Restaurant De Peer): “Het viel mij op dat de opleidingsopgave binnen de horeca sinds de coronacrisis groter is dan ooit. Uitgestelde investeringen tijdens de crisis, grote personeelstekorten en het hoge personeelsverloop liggen hieraan ten grondslag. De noodzaak om personeel op te leiden is evident. De benodigde financiële ruimte vaak niet. ”

Vele handen maken licht werk
Ter Beek benaderde HOC om met hem mee te denken over een oplossing. Bart Maassen (HOC): “We waren positief verrast en direct enthousiast over het idee. Ook wij zien de toenemende druk op horecabedrijven om voldoende opgeleid personeel te vinden en te binden. Samenwerking tussen ondernemers, bijvoorbeeld op het thema opleiden, is echter lang niet altijd vanzelfsprekend. Dat is ook niet gek. Het runnen van een horecabedrijf is keihard werken, zeker in deze tijden. Voor overleg met collega-ondernemers over gezamenlijke 'uitdagingen' en hoe deze samen op te lossen, blijft geen tijd en energie over. Aan die samenwerking blijkt echter weldegelijk een grote behoefte. Nog voor de officiële lancering zitten de eerste twee cursussen al vol!”.

KHN afdeling Breda en HOC ontwikkelden een platform, waar horecaondernemers elkaar kunnen vinden en hun personeel kunnen aanmelden. Dit platform is toegankelijk voor alle Bredase horecaondernemers.