BREDA - Op maandag 2 oktober wordt het kunstwerk Stille Strijd van kunstenaar Saskia Stolz geplaatst op het Kasteelplein in het centrum van Breda. Een groot kleurrijk standbeeld van een in elkaar gedoken jongen staat symbool voor de innerlijke strijd die veel depressieve jongeren voeren. Het beeld is van verre zichtbaar door zijn grote afmeting van zo'n 2,5 meter hoog en 4 meter lang en zijn felle gele kleur. Zelfdoding is doodsoorzaak nummer één bij jongeren onder 30 jaar. Saskia Stolz wil met dit kunstwerk de taboe rondom depressie en zelfdoding onder jongeren doorbreken en het gesprek op gang brengen. Het beeld werd op 12 juli op het Museumplein in Amsterdam gelanceerd en kreeg sindsdien veel aandacht van zowel landelijke media, als van het publiek op sociale media. Het kunstwerk reist sinds enkele weken door Nederland en zal ook de komende maanden nog te bewonderen zijn in een aantal steden waaronder Den Haag, Rotterdam, Veenendaal, Arnhem en Groningen.

Toename zelfdoding onder jongvolwassenen

Het aantal zelfdodingen door jongeren tot 30 jaar is de afgelopen jaren toegenomen. Het gaat met name om jongvolwassen mannen tussen 20 en 30 jaar. Het Power of Art House vraagt met het kunstproject Stille Strijd aandacht voor deze verontrustende cijfers. "Er rust een behoorlijke taboe op depressie, terwijl erover praten juist zo belangrijk is om het isolement te doorbreken. Dit beeld schreeuwt om aandacht.", aldus kunstenares Saskia Stolz van het Power of Art House. Sinds de lancering in Amsterdam wordt de kunstenares overspoeld met bedankmails van nabestaanden. "Ik lees nu dagelijks over de pijn en verdriet van nabestaanden en hoe belangrijk het kunstwerk voor ze is. Het voelt goed dat ik iets heb kunnen betekenen voor hen. De mails komen uit het hele land en uit alle lagen van de samenleving".


Gesprekken met jongeren

Stolz ging in gesprek met een tiental jongeren die in het verleden één of meerdere suïcidepogingen deden. Zij deelden hun verhaal over hun depressies en hoe ze daar nu mee omgaan. "Veel van deze jongeren gaven aan dat ze het moeilijk vonden om met hun omgeving - met name vrienden, klasgenoten en/of docenten - te praten over hun depressieve gevoelens. Terwijl erover praten juist zo belangrijk is. Vaak heeft de omgeving helemaal niet in de gaten dat het mentaal niet goed gaat met een iemand. De taboe op het thema veroorzaakt eenzaamheid en onbegrip. Pesten en uitsluiting was ook een terugkerend thema". Een aantal van deze verhalen is te lezen op de website www.stillestrijd.com.

Stille Strijd in Breda

Het beeld Stille Strijd staat van 2 tot en met 16 oktober op het Kasteelplein in Breda. Een plek waar veel mensen lopen, maar waar ook nabestaanden in alle rust het beeld kunnen bezoeken. Het kunstwerk wordt door gemeente Breda volledig omarmd.


Wethouder Gezondheid Arjen van Drunen: "Dit werk met de passende titel 'Stille strijd' verbeeldt heel krachtig het isolement waar mensen die lijden aan een depressie langzaamaan in belanden. Laten we ook niet vergeten hoe lastig het is voor de mensen die dichtbij deze personen staan. Er rust nog steeds een taboe op dit onderwerp, terwijl erover praten juist zo belangrijk is. Daarom is het heel goed dat we er op deze manier in Breda aandacht aan kunnen besteden". Burgemeester Paul Depla vult aan: "Mentale problemen bij jongeren zijn na de coronapandemie alleen maar toegenomen, het onderwerp verdient aandacht. Ik hoop dat dit beeld het gesprek kan openen en mensen aan het denken zet."


Samenwerking met 113

Tijdens de ontwikkeling van het project werd samengewerkt met Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Stolz: "Ik ben een kunstenaar die met artistieke interventies in de openbare ruimte maatschappelijke thema's aan de kaak stelt, ik ben geen hulpverlener. Aangezien dit zó'n precair onderwerp is, heb ik ervoor gekozen om inhoudelijke ondersteuning van 113 te vragen. Zij hebben mij voorzien van actuele cijfers en achtergrondinformatie. En één van de persoonlijke verhalen op onze site www.stillestrijd.com is afkomstig van een medewerker van 113."