BREDA - Op dinsdag 13 december vindt het Winterfeest van Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) Breda plaats voor dak- en thuislozen in het NAC-stadion te Breda. In totaal zijn 450 volwassenen en kinderen uitgenodigd voor het event.

Samen feestvieren
Na een aantal jaren geen kerstactiviteiten te hebben georganiseerd wegens corona, is in 2022 weer groen licht gegeven voor een Winterfeest voor de cliënten van SMO Breda. ‘Mensen hebben hier echt naar uitgekeken na al die jaren corona. Onze cliënten hebben vaak een klein sociaal netwerk. Op deze manier krijgen zij de gelegenheid om samen met anderen feest te vieren en tegelijkertijd de mogelijkheid om nieuwe contacten op te doen’, vertelt Maria de Cock van SMO Breda.

Activiteiten Winterfeest

Tijdens het Winterfeest is er voor jong en oud iets te beleven. Zo kunnen mensen deelnemen aan een bingo waarmee zij mooie prijzen kunnen winnen en is er een wensboom waarin ieder een wens kan hangen voor het nieuwe jaar. Aan het einde van het event wordt een wens gekozen waarmee SMO aan de slag gaat. Voor de kinderen is er een goochelaar geregeld en speelhoek waar zij spelletjes kunnen doen en geschminkt kunnen worden. Dit geheel wordt muzikaal ondersteund door de eigen SMO cliëntenband.

Mede mogelijk gemaakt door
Naast vrijwilligers, cliënten en medewerkers van SMO helpen in samenwerking met Hanneke Veldhuis van Libréon ook 39 scholieren van het OLV Breda mee aan deze avond. Op deze manier willen zij een bijdrage leveren aan de maatschappij. ‘Wij willen onze sponsoren hartelijk danken voor hun bijdrage zodat het Winterfeest kan plaatsvinden: NHG Horecagroup BV, Golfpark de Haenen, VanDijk Made, Hofkens, BMD Advies Tilburg, Hans Meeuwis, Maas-Jacobs, De barones, Betrokken ondernemers, Jan Smulders van goochelaarvanbreda.nl, OLV Breda, Kober kinderopvang, Logistic Force, Huuskes, OV Zorg en veiligheid, Jumbo, Emmaus en La Tour’, aldus Maria.

SMO Breda
De Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. is een professionele organisatie, voor mensen met een ondersteuningsvraag, zoals dak- en thuislozen, die een beroep doen op een vorm van opvang, (woon)begeleiding, zorg en of activering. Dit met als doel hun eigen kracht te versterken en op basis daarvan gericht te werken aan eigen herstel waardoor zij zich in mindere of meerdere mate zelfstandig kunnen handhaven. D.m.v. de ‘Ik wil meedoen’ beweging beoogt SMO Breda samen met partners in zorg en welzijn deze doelstelling te verwezenlijken. Hoofddoel is het bevorderen van de psychische en materiële zelfstandigheid van deze groep burgers en vergroten van de participatiegraad in de samenleving